دانشگاه آزاد طی بخشنامه ای حد نصاب نمره زبان برای شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی این دانشگاه را اعلام کـرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم!