مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات موسسه ابن یمین استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

شیوه نامه برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه تربیت مدرس

در پذیرش دکتـری ۹۵ دانشگاه تربیت مدرس، برخی دانشکـده ها آزمون کتبی برگزار نموده و برخی تنها مصاحبه خواهند داشت.

به گزارش پی اچ دی تست، در اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری ۹۵ این دانشگاه آمده است:

با آرزوی موفقیت برای کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۵ که بر اساس اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله اول (سنجش علمی) شرکت نموده اند، بدینوسیله به اطلاع می رساند داوطلبان پذیرش در این دانشگاه ضروریست مطالب این اطلاعیه را که به استناد آیین نامه ها و شیوه نامه های ابلاغی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور و شورای دانشگاه تنظیم شده است با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام الکترونیکی، بارگزاری مدارک الزامی، دریافت گواهی انجام ثبت نام در مهلت اعلام شده در این اطلاعیه اقدام و سپس در قالب جدول زمان بندی اعلام شده در ذیل این اطلاعیه نسبت به ارائه مدارک لازم در روز مصاحبه و شرکت در آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) اقدام نمایند.

۱- شرایط و ضوابط پذیرش  

 به کلیه داوطلبان تأکید می شود که شرکت داوطلبان در این مرحله صرفاً بر اساس اطلاعات و مدارک خوداظهاری آنان انجام می شود. لذا لازم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۹۵ و مندرجات این اطلاعیه و اطلاعیه های تکمیلی این دانشگاه باشند و چنان چه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن است و مطابق ضوابط با وی رفتار و در صورت قبولی در هر مرحله ای از تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.

۱-۱) کسب حد نصاب لازم در آزمون مرحله اول (سنجش علمی): با توجه به برگزاری آزمون مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع می رساند عناوین رشته/گرایش هایی که این دانشگاه دارای ظرفیت پذیرش است به تفکیک دوره های تحصیلی (روزانه، نوبت دوم) در جداول شماره ۱-۱ الی ۱-۱۵ این اطلاعیه مشخص شده است و متعاقبا با اختصاص “کدرشته محل” مربوطه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهند شد. داوطلبان ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) در هر کدرشته محل این دانشگاه باید حدنصاب “سنجش علمی” مورد قبول دانشگاه در کدرشته امتحانی مربوطه را کسب نمایند، در غیر این صورت مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم نخواهند بود. حدنصاب سنجش علمی مورد قبول دانشگاه پس از اعلام نتایج مرحله اول (سنجش علمی) حداکثر تا مورخ ۹/۲/۱۳۹۵ در جداول شماره ۱-۱ الی ۱-۱۵ نسخه تکمیلی این اطلاعیه اعلام می شود.

۱-۲) روش کلی ارزیابی تخصصی: نحوه برگزاری مرحله دوم (ارزیابی تخصصی)، به تفکیک دانشکده های این دانشگاه صرفاً از طریق آزمون شفاهی (بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه علمی) یا ترکیبی از آزمون کتبی اختصاصی و آزمون شفاهی است. نحوه برگزاری مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) و اطلاعات لازم در خصوص مواد امتحانی و ضرایب رشته /گرایش های دارای آزمون کتبی اختصاصی پس از اعلام نتایج مرحله اول (سنجش علمی) حداکثر تا مورخ ۹/۲/۱۳۹۵ در نسخه تکمیلی این اطلاعیه اعلام می شود.

۱-۳) داوطلب هر رشته/گرایش می تواند در دوره روزانه و یا نوبت دوم ثبت نام نمایند، ولی ثبت نام داوطلب در بیش از یک رشته/گرایش در صورتی که رشته/گرایش های انتخابی دارای آزمون کتبی اختصاصی همزمان باشند، مجاز نیست.

۱-۴) مدرک زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مشروط به “احراز حدنصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر و ارائه آن تا پایان نیمسال اول تحصیلی” است.

تاریخ اعتبار آزمو: حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم – ارزیابی تخصصی

مدارک زبان معتبر

MSRT (MCHE)

IELTS Academic

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+TOLIMO

حداقل نمره قابل قبول

۶۰

۴

۳۶

۱۳۳

۴۵۰

تبصره: در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر به شرح جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.

۱-۵) انتخاب زمینه ‏های تحقیقاتیش: داوطلبان برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیت‏های علمی و تحقیقاتی آنان می‏ تواند به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزشی، لینک “زمینه های تحقیقاتی” در بخش آموزشی وبگاه دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایید. در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفته‏ شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

۱-۶) سهمیه مربی: داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیده اند، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می باشند. لازم به توضیح است منحصرا مربیانی که واجد شرایط و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور باشند ، مجاز به استفاده از سهمیه مربی در آزمون ورودی دکتری “Ph.D.”(نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۵می باشند. لذا داوطلبان در صورت دارا بودن و  احراز شرایط مذکور و ارائه مدارک ذیل به هنگام ثبت نام در سیستم جهت شرکت در مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵ مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» هستند.

 • فرم تأیید شده مخصوص استفاده از سهمیه «مربی» (فرم شماره ۴ ذیل اطلاعیه) در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵
 • اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی ممهور توسط هیأت ممیزه مرکزی یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی ذیربط
 • آخرین حکم استخدامی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط
 • تائیدیه صلاحیت عمومی داوطلب، صادره از هیات مرکزی گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱-۷) پذیرش دانشجوی نوبت دوم: مشروط به پرداخت شهریه توسط داوطلب در هر رشته به شرح زیر است، لذا مقتضی است داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداری نمایند.

 • شهریه رشته های مربوط به گروه های آموزشی، علوم انسانی، مدیریت واقتصاد، حقوق:۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد و چهل میلیون ریال) می باشد.
 • شهریه رشته های مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر: ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و شصت میلیون ریال) می باشد.

تبصره ۱: پذیرفته شدگان بایستی برای هر نیمسال تحصیلی به میزان ۵/۱۲% کل شهریه را پرداخت نمایند. ضروری است که حداقل ۸% این مبلغ به هنگام ثبت نام غیرحضوری، قبل از انتخاب واحد و به صورت الکترونیکی و مابقی آن (۵/۴%) در طول همان نیمسال (حداکثر تا دو و نیم ماه پس از شروع در نیمسال تحصیلی ) پرداخت گردد.

تبصره ۲ : مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد نخواهد    شد.

تبصره ۳ : شهریه های فوق برای ۹ نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر ۹ نیمسال به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید. درضمن میزان شهریه دروس جبرانی، مردودی، حذف اضطراری و نظایر آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.

۱-۸) پذیرش قطعی داوطلبان پذیرفته شده نهایی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذیصلاح مربوط، احراز کلیه شرایط و ضوابط الزامی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مطابق با جدول مربوط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ می باشد. در غیر اینصورت پذیرش و ثبت نام مشروط اولیه آنان لغو و اخراج می گردند.

 

۲- نحوه ثبت نام  در سامانه الکترونیکی دانشگاه

داوطلبان واجد شرایط لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و از روز پنجشنبه مورخ ۹/۲/۹۵ حداکثر تا پایان روز دو شنبه  مورخ ۱۳/۲/۹۵ هنگام ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) (با رعایت مفاد مندرج در بند “۳″ این اطلاعیه) آنها را در محل های مناسب بارگذاری نمایند. اندازه هر یک از فایل مدارک ارسالی (به جز عکس) نباید از ۸۰ کیلو بایت کمتر باشد.

توجه: در صورت راه یابی داوطلب به مصاحبه علمی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی به همراه کپی آنها در روز برگزاری مصاحبه ارائه شود.

۲-۱) یک قطعه عکس ۴× ۳ رنگی تمام رخ (الزامی-حد اکثر اندازه ۷۰ کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-2) کارت ملی (الزامی – نوع فایل: jpg)

2-3) گواهی یا مدرک دیپلم دارای معدل کل که ممهور به مهر اداره آموزش کل آموزش وپرورش محل تحصیل باشد – الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-4) گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-5) گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-6) گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل که ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد – الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

تبصره: دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‏ای می‏بایستی به جای مدرک کارشناسی ارشد فرم معدل(مندرج در دفترچه‏راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور- ذیل اطلاعیه) را، که تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند.

۲-۷) داوطلبان دوره های تحصیلی نوبت دوم لازم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی (فرم شماره ۳ ذیل اطلاعیه) را تکمیل و بارگذاری نماید. – الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت،نوع فایل : jpg).

2-8) مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در بند (۱-۳) این اطلاعیه باشند و براساس فایل خود اظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده‏ باشند ( برای این داوطلبان ارائه مدارک مندرج در بند (۱-۳) شرایط و ضوابط عمومی شرکت در مصاحبه الزامی است -حد اکثر اندازه برای هر مدرک ۲۰۰ کیلو بایت،نوع فایل : jpg).

2-9) توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشدکه ضروری است یکی از آنها استاد راهنمای اصلی و دوره باشد. (به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام شرکت در مصاحبه باید ارائه شود).

۲-۱۰) تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در صورت دارا بودن رتبه مربوطه (نوع فایل :jpg) .

2-11) تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در صورت دارا بودن رتبه مربوطه (نوع فایل :jpg) .

2-12) تصویر ریز نمرات کارشناسی (اختیاری- حداکثر اندازه ۵۰۰ کیلو بایت، نوع فایل :pdf).

2-13) تصویر ریز نمرات کارشناسی ارشد (اختیاری- حداکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل : jpg).

2-14) تصویر فرم تکمیل شده شماره ۱ (یا فرم جایگزین فرم شماره۱- ذیل اطلاعیه) مربوط به گواهی تایید معدل،‌ نمره پایان نامه،‌ تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل (الزامی است- حداکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-15) گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه مطابق با جدول مندرج در بند (۱-۴) شرایط و ضوابط شرکت در آزمون (در صورت اظهار داوطلب الزامی است- حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

توجه : داوطلب دارای حداقل نمره قابل قبول زبان انگلیسی اعلام شده در بند (۱-۴) این اطلاعیه باید برای کسب امتیاز، گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (ذیل اطلاعیه) بارگذاری کند، در غیر اینصورت امتیاز مدرک مربوطه به آنان تعلق نخواهد گرفت.

۲-۱۶) تصویر صفحه اول حاوی چکیده پایان نامه (برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد الزامی- حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل jpg)

2-17) تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (الزامی است- حد اکثر اندازه ۵۰۰ کیلو بایت، نوع فایل:pdf)

2-18) تصویر فرم تکمیل شده شماره ۱-۲، ۲-۲ و ۳-۲ مربوط به گواهی تاییدیه  مقالات علمی – پژوهشی/ علمی- ترویجی/کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب(برای هر مقاله چاپ شده یک فرم حسب موردالزامی است حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-19) تصویر نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست و برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-20) تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR،، سایر نمایه های علمی و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد. (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-21) تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره۱-۲) چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی(برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل:jpg)

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند، ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۲-۲۲) تصویر صفحه اول حاوی خلاصه مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی  مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره ۲-۲) چاپ شده (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-23) تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن همراه با تصویر روی جلد آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره ۳-۲) (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-24) تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-25) تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-26) تصویر مستندات مربوط به تالیف کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-27) تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-28) کارنامه مرحله اول سنجش علمی  آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور(الزامی – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-29) پرداخت هزینه ثبت نام: در دانشکده هایی که مرحله دوم آزمون صرفا بر اساس آزمون شفاهی انجام می شود هزینه ثبت نام در مبلغ۰۰۰/۶۰۰ (ششصد هزار) ریال می باشد و در دانشکده هایی که مرحله دوم آزمون دارای آزمون کتبی اختصاصی است مبلغ۰۰۰/۳۰۰ (سیصد هزار) ریال برای ثبت نام در آزمون کتبی اختصاصی و مبلغ۰۰۰/۶۰۰ (ششصد هزار) ریال بابت شرکت در آزمون شفاهی (در صورت راه یابی داوطلب به آزمون شفاهی ) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اخذ می گردد.

۲-۳۰) داوطلبان ضروری است گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند. ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) در روز برگزاری مصاحبه علمی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه علمی نخواهند بود.

 

۳- نکات مهم

۳-۱) کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که  مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.

۳-۲) مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

۳-۳) در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، درغیراین صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

۳-۴) پذیرفته‏ شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

۳-۵) پذیرفته‏ شدگانی که در استخدام دستگاه‏های دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۳-۶) چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در اطلاعیه های سازمان سنجش و این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می‏شود و مطابق مقررات با وی رفتار و اخراج خواهد شد.

۳-۷) درصورتی که مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد، به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

۳-۸) اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطلاعیه های بعدی و صرفا از طریق صفحه آموزشی وبگاه دانشگاه http://www.tmu.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج اخبار و اطلاعیه های مربوط را از وبگاه مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در هر مرحله ای در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

*داوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اطلاعیه می توانند در روزهای اداری (شنبه الی چهارشنبه) و غیر از تعطیلات رسمی از ساعات ۱۰ الی ۱۲ صرفا با شماره تلفن های ۸۲۸۸۳۱۸۴ و ۸۲۸۸۳۰۶۲تماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن های دیگر دانشگاه جدا خودداری نمایند.

۴- محل تشکیل پرونده و انجام مصاحبه

گروه آزمایشی

محل مصاحبه

علوم انسانی

پردیس مرکزی دانشگاه٭، ساختمان دانشکده‏های مدیریت و اقتصاد، علوم انسانی و حقوق – اداره آموزش

علوم پایه

پردیس مرکزی دانشگاه٭، ساختمان دانشکده‏های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی – اداره آموزش

فنی و مهندسی

پردیس مرکزی دانشگاه٭، ساختمان دانشکده‏های فنی و مهندسی، برق و کامپیوتر، صنایع، عمران و محیط زیست، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک( راهنما در محل دانشکده خواهد بود)

هنر

پردیس مرکزی دانشگاه٭، دانشکده هنر – اداره آموزش

٭ نشانی پردیس مرکزی دانشگاه : تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران

کشاورزی

به غیر از مجموعه منابع طبیعی وعلوم دریایی

پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه٭– اداره آموزش

٭ نشانی پردیس دانشکده کشاورزی: اتوبان تهران کرج بعد از پیکانشهر بلوار پژوهش دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

کشاورزی (مجموعه منابع طبیعی وعلوم دریایی)

شامل کلیه رشته‏ -گرایش های”علوم و مهندسی آبخیزداری و “علوم جنگل”

پردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه٭- اداره آموزش

٭ نشانیپردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی: مازندران ـ شهرستان نور، بلوار امام رضا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس


۵- جداول زمانبندی به تفکیک رشته گرایش دانشکده ها

الف) تاریخ و ساعت های انجام مصاحبه متعاقبا در قسمت آموزشی وبگاه دانشگاه تربیت مدرس به نشانی http://www.tmu.ac.ir  در نسخه های تکمیلی این اطلاعیه در این بخش منتشر خواهد شد.

ب) اولویت انجام مصاحبه در وهله اول با داوطلبان شهرستانی و سپس براساس حروف الفبای نام خانوادگی خواهد بود.

ج) برنامه تقریبی زمانبندی مصاحبه کلیه رشته های این دانشگاه در فاصله زمانی اردیبهشت تا تیرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.

د) حدنصاب سنجش علمی کد رشته های امتحانی مورد قبول در کد رشته محل های دانشگاه پس از اعلام نتایج مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش و حداکثر تا مورخ ۹/۲/۱۳۹۵ در اطلاعیه تکمیلی اعلام  خواهد شد.

جدول شماره ۱-۱: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم انسانی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم جغرافیایی

۲۱۰۱

روزانه

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی ماهواره ای

نوبت دوم

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی ماهواره ای

هواشناسی ماهواره ای

روزانه

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – مخاطرات آب و هوایی

نوبت دوم

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – مخاطرات آب و هوایی

روزانه

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

نوبت دوم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

روزانه

جغرافیای سیاسی – جنوب غرب آسیا

نوبت دوم

جغرافیای سیاسی – جنوب غرب آسیا

علوم تاریخی

۲۱۰۳

روزانه

تاریخ – ایران بعد از اسلام

نوبت دوم

تاریخ – ایران بعد از اسلام

روزانه

تاریخ – تاریخ اسلام

علوم اجتماعی و مددکاری

۲۱۰۴

روزانه

جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی

نوبت دوم

جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی

روزانه

جامعه شناسی – جامعه شناسی فرهنگی

نوبت دوم

جامعه شناسی – جامعه شناسی فرهنگی

روزانه

مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام

علوم سیاسی

۲۱۰۶

روزانه

روابط بین الملل

نوبت دوم

روابط بین الملل

روزانه

علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی

روزانه

علوم سیاسی – مسائل ایران

فلسفه

۲۱۱۰

روزانه

فلسفه – منطق

روزانه

فلسفه تعلیم و تربیت

روزانه

فلسفه و کلام اسلامی – حکمت متعالیه

علوم تربیتی

۲۱۱۱

روزانه

برنامه ریزی درسی

الهیات

۲۱۱۳

روزانه

علوم قرآن و حدیث

نوبت دوم

علوم قرآن و حدیث

روان شناسی

۲۱۱۴

روزانه

روانشناسی

باستان شناسی

۲۱۱۶

روزانه

باستان شناسی – دوران تاریخی

تربیت بدنی

۲۱۱۷

روزانه

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی – عضلانی

روزانه

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

زبان و ادبیات فارسی

۲۱۱۸

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

روزانه

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی

نوبت دوم

زبان وادبیات فارسی – ادبیات عرفانی

زبان فرانسه

۲۸۰۱

روزانه

آموزش زبان فرانسه

نوبت دوم

آموزش زبان فرانسه

زبان روسی

۲۸۰۲

روزانه

آموزش زبان روسی

نوبت دوم

آموزش زبان روسی

زبان انگلیسی

۲۸۰۴

روزانه

آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی همگانی

۲۸۰۵

روزانه

زبان شناسی

نوبت دوم

زبان شناسی

جدول شماره ۱-۲: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده حقوق

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

حقوق

۲۱۰۵

روزانه

حقوق خصوصی

نوبت دوم

حقوق خصوصی

روزانه

حقوق کیفری و جرم شناسی

نوبت دوم

حقوق کیفری و جرم شناسی

جدول شماره ۱-۳: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مدیریت و اقتصاد

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم اقتصادی

۲۱۰۲

روزانه

اقتصاد – اقتصاد سلامت

نوبت دوم

اقتصاد – اقتصاد سلامت

روزانه

علوم اقتصادی

نوبت دوم

علوم اقتصادی

مدیریت

۲۱۰۷

روزانه

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

نوبت دوم

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

روزانه

مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

روزانه

مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها

نوبت دوم

مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها-

روزانه

مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند

نوبت دوم

مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند

حسابداری

۲۱۰۸

روزانه

حسابداری

نوبت دوم

حسابداری

جدول شماره ۱-۴: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم پایه

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم زمین

۲۲۰۱

روزانه

زمین شناسی – تکتونیک

نوبت دوم

زمین شناسی – تکتونیک

روزانه

زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی

نوبت دوم

زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی

شیمی

۲۲۰۲

روزانه

شیمی – شیمی آلی

نوبت دوم

شیمی – شیمی آلی

روزانه

شیمی – شیمی تجزیه

روزانه

شیمی – شیمی فیزیک

روزانه

شیمی – شیمی معدنی

فیزیک

۲۲۰۹

روزانه

فیزیک – اتمی مولکولی

نوبت دوم

فیزیک – اتمی مولکولی

روزانه

فیزیک – حالت جامد

نوبت دوم

فیزیک – حالت جامد

روزانه

فیزیک – ذرات بنیادی

نوبت دوم

فیزیک – ذرات بنیادی

جدول شماره ۱-۵: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم ریاضی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم ریاضی

۲۲۰۶

روزانه

ریاضی کاربردی

نوبت دوم

ریاضی کاربردی

روزانه

ریاضی محض – آنالیز

نوبت دوم

ریاضی محض – آنالیز

روزانه

ریاضی محض – جبر

نوبت دوم

ریاضی محض – جبر

روزانه

ریاضی محض – هندسه

آمار

۲۲۰۸

روزانه

آمار

نوبت دوم

آمار

جدول شماره ۱-۶: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم زیستی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم گیاهی

۲۲۰۳

روزانه

زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی

نوبت دوم

زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی

علوم سلولی و مولکولی

۲۲۰۵

روزانه

بیوشیمی

نوبت دوم

بیوشیمی

روزانه

بیوفیزیک

نوبت دوم

بیوفیزیک

روزانه

ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)

نوبت دوم

ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)

روزانه

زیست شناسی، ژنتیک مولکولی

نوبت دوم

زیست شناسی، ژنتیک مولکولی

جدول شماره ۱-۷: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده فنی و مهندسی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معدن

۲۳۰۶

روزانه

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

نوبت دوم

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

مهندسی مواد و متالورژی

۲۳۱۳

روزانه

مهندسی متالورژی و مواد – خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

نوبت دوم

مهندسی متالورژی و مواد – خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

روزانه

مهندسی متالورژی و مواد – سرامیک

نوبت دوم

مهندسی متالورژی و مواد – سرامیک

 

جدول شماره ۱-۸: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی برق

۲۳۰۱

روزانه

مهندسی برق – الکترونیک

نوبت دوم

مهندسی برق – الکترونیک

روزانه

مهندسی برق – قدرت

روزانه

مهندسی برق – کنترل

نوبت دوم

مهندسی برق – کنترل

روزانه

مهندسی برق – مخابرات (سیستم)

روزانه

مهندسی برق – مخابرات (میدان)

نوبت دوم

مهندسی برق – مخابرات (میدان)

مهندسی پزشکی

۲۳۰۸

روزانه

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

نوبت دوم

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

مهندسی کامپیوتر

۲۳۱۲

روزانه

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

نوبت دوم

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

جدول شماره ۱-۹: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی شیمی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی پلیمر

۲۳۰۷

روزانه

مهندسی پلیمر

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

مهندسی شیمی

۲۳۱۱

روزانه

مهندسی شیمی

روزانه

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

نوبت دوم

مهندسی شیمی

جدول شماره ۱-۱۰: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی صنایع

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

۲۳۰۹

روزانه

مهندسی صنایع

نوبت دوم

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

۲۳۱۲

نوبت دوم

مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

روزانه

مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

جدول شماره ۱-۱۱: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی عمران

۲۳۰۲

روزانه

مهندسی عمران – حمل و نقل

روزانه

مهندسی عمران – راه و ترابری

روزانه

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

نوبت دوم

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

روزانه

مهندسی عمران – سازه

نوبت دوم

مهندسی عمران – سازه

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی زلزله

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست

جدول شماره ۱-۱۲: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی مکانیک

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مکانیک

۲۳۰۴

روزانه

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

روزانه

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

نوبت دوم

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)

نوبت دوم

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (زمینه مکانیک جامدات)

نوبت دوم

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (زمینه مکانیک جامدات)

مهندسی هوا فضا

۲۳۰۵

روزانه

مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک

نوبت دوم

مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک

روزانه

مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی

نوبت دوم

مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی

روزانه

مهندسی هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل

روزانه

مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی

نوبت دوم

مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی

جدول شماره ۱-۱۳: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده کشاورزی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

۲۴۰۲

روزانه

مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین های کشاورزی

روزانه

مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت

اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

۲۴۰۴

روزانه

ترویج و آموزش کشاورزی – ترویج کشاورزی

نوبت دوم

ترویج و آموزش کشاورزی – ترویج کشاورزی

روزانه

مهندسی اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

نوبت دوم

مهندسی اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

علوم خاک

۲۴۰۵

روزانه

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (زمینه شیمی و آلودگی خاک)

نوبت دوم

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (زمینه شیمی و آلودگی خاک)

مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی

۲۴۰۶

روزانه

سازه های آبی

روزانه

مهندسی منابع آب

نوبت دوم

مهندسی منابع آب

زراعت و اصلاح نباتات

۲۴۰۷

روزانه

اصلاح نباتات

روزانه

زراعت

علوم باغبانی

۲۴۰۸

روزانه

علوم باغبانی – سبزیکاری (فیزیولوژی و اصلاح)

روزانه

علوم باغبانی – میوه‌کاری (فیزیولوژی و اصلاح)

علوم دامی

۲۴۰۹

روزانه

اصلاح نژاد دام

روزانه

علوم طیور

نوبت دوم

علوم طیور

گیاه پزشکی

۲۴۱۰

روزانه

بیماری شناسی گیاهی – قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهی

روزانه

بیماری شناسی گیاهی – نماتولوژی گیاهی

روزانه

بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی

روزانه

حشره شناسی کشاورزی

جدول شماره ۱-۱۴: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم سلولی و مولکولی

۲۲۰۵

روزانه

زیست شناسی دریا – جانوران دریا

نوبت دوم

زیست شناسی دریا – جانوران دریا

محیط زیست

۲۴۰۱

روزانه

محیط زیست – آلودگی های محیط زیست

مجموعه چوب و جنگل

۲۴۱۱

روزانه

علوم جنگل – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

روزانه

فرآورده های چند سازه چوب

نوبت دوم

فرآورده های چند سازه چوب

مجموعه شیلات

۲۴۱۲

نوبت دوم

تکثیر و پرورش آبزیان

روزانه

تکثیر و پرورش آبزیان

مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

۲۴۱۳

روزانه

علوم و مهندسی آبخیزداری – آب

نوبت دوم

علوم و مهندسی آبخیزداری – آب

روزانه

علوم و مهندسی آبخیزداری – زمین

نوبت دوم

علوم و مهندسی آبخیزداری – زمین

جدول شماره ۱-۱۵: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده هنر

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

حدنصاب کدرشته امتحانی

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

معماری

۲۵۰۲

روزانه

معماری

روزانه

معماری منظر

نوبت دوم

معماری منظر

شهرسازی

۲۵۰۳

روزانه

شهرسازی – (برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

پژوهش هنر

۲۵۰۴

روزانه

پژوهش هنر

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۸)

 1. وحید می‌گه:

  یک سوال یعنی چی؟ یعنی باید تمام مقاله ها مورد تایید استاد راهنما باشد هر چند در مقاله تاثیری نداشته؟ یعنی مقاله غیر از پایان نامه رو نباید آپلود کنیم؟!!! این چه وضعی هست؟ یکی جوابگوی دانشجوی بدبخت هم نیست، این همه مدرک با فرصت بسیار محدود. چه خبره ۳ روز فقط و ۳۲ مدرک که هر کدومش یک روز وقت آدم رو می گیره. مایی که سر کار میریم چطور باید این همه مدرک رو طی این زمان محدود جمع کنیم؟
  خدایا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. گلی می‌گه:

  خواهش می کنم یکی جواب بده :دانشگاه تربیت مدرس ازمون کتبی برای رشته بیماری شناسی گیاهی داره؟؟؟؟

 3. Sina می‌گه:

  اوووووه چه خبره این همه بند و تبصره ! دانشگاه تربیت مدرس و بهشتی مصاحبه اش جز استرس هیچی نداره

 4. علی می‌گه:

  ۲-۲۰) تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR،، سایر نمایه های علمی و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد. (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه ۲۰۰ کیلو بایت، نوع فایل: jpg)
  من مقاله علمی پژوهشی دارم اینو چطوری میتونم بگیرم؟از خود مجله؟از مجله ای که مقاله داده بودم پرسیدم درست جواب ندادن

 5. سلام
  بازم سوال منظور از این بند چیه؟
  ۲-۹) توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشدکه ضروری است یکی از آنها استاد راهنمای اصلی و دوره باشد. (به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام شرکت در مصاحبه باید ارائه شود).
  یعنی بایستی دوباره بریم شهرستان و دنبال اساتیدی که معلوم نیست کا هستند؟

 6. سلام دوستان در مورد این بند:

  ۳-۱ ) کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.)

  چگونه استاد راهنما بایستی تایید کنه ؟
  آیا حتماً باید اسمش تو مقاله باشه؟
  اگه رفته باشه خارج چه؟

 7. 145 می‌گه:

  اینکه زده نمره مدرک زبان ۶۰، یعنی اون جدول سازمان سنجش که نمره ۵۰ هم امتیاز داشت دیگه تو تربیت مدرس امتیاز نداره؟

 8. سارا می‌گه:

  سلام خواهش میکنم یکی جواب بده….دانشگاه تربیت مدرس مواد و ضرایب درسا رو کی اعلام میکنه؟ اینجا که چیزی نگفتن……

 9. Amir می‌گه:

  سلام دوستان با اختصاصی ۴۵ زبان ۵۰ و استعداد ۳۰ کجا دعوت میشم به مصاحبه؟

 10. سحر می‌گه:

  چی شد بالاخره هنوز تکلیف دانشکده ها مشخص نشده که کتبی داره یا نداره؟؟؟کسی میدونه مهندسی شیمی کتبی داره یا نداره؟

 11. آشنا می‌گه:

  تکلیف استعداد درخشان ها چی میشه؟؟؟

 12. احسان می‌گه:

  اتقاقن خیلی خوبه ک آزمون کتبی بگیرن
  من ک از خدامه دانشگام کتبی بگیره بی استثنا قبول میشم

 13. Linguist می‌گه:

  خدا به دادمون برسه.. امسال هیچی معلوم نیست. از سالای گذشته خیلی بدتره. خوش به حال اون وقتا که حداقل آزمون فردا ۳۰ درصد تاثیر داشت

 14. حامد می‌گه:

  حق با حسینه

 15. اعظم می‌گه:

  دانشگاه تهران رشته پژوهش هنر هم آزمون کتبی میگیره

 16. زهرا می‌گه:

  بچه ها کسی میدونه کی دانشکده های برگزار کننده ازمون تربیت مدرس مشخص میشه؟

 17. به مدیریتی های مشهد می‌گه:

  سلام دوستان
  کسی میدونه امسال دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی دانشگاه فردوسی میگیره؟ اخه فقط گرایش رفتار توی جداول گذاشته بودن!!

 18. سلولى می‌گه:

  کسى میدونه که مدرس امسال زیست دریا دکترى میگیره یا نه؟؟؟ چند ساله میخواد بیاره ولى متاسفانه….

 19. عمران آب می‌گه:

  الان تربیت مدرس هم آزمون میگیره؟

  • حسین می‌گه:

   در این زمینه در دانشگاه، ‌برخی از دانشکده ها تنها مصاحبه شفاهی و برخی دیگر نیز آزمون کتبی و مصاحبه را برگزار می کنند
   قسمت دوم جمله رو دقت کنید

 20. حامد می‌گه:

  مجاز نیستن که هم کتبی باشه و هم مصاحبه
  متاسفانه اشتباه تصمیم گیری کردن و قابل پیگیری هست

درج نظر