مجموعه دکتری باستان شناسی دارای  گرایش های زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         پیش از تاریخ

–         دوران تاریخی

–         دوران اسلامی