مواد امتحانی آزمون دکتری 95 در حالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد که تجمیع برخی رشته‌ها و عناوین دروس اعلامی، داوطلبان این آزمون را شگفت‌زده کرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، تجمیع رشته‌ها تحت مجموعه‌های بزرگ‌تر و در کنار هم قرار دادن رشته‌های نسبتاً نامتجانس باعث شده تا در برخی از رشته‌ها، عناوین دروس اعلامی ارتباط خاصی با رشته مورد نظر نداشته باشند و در برخی از رشته‌ها هم دروسی به عنوان مواد آزمون معرفی شوند که منبع مشخصی برای آن وجود ندارد. ضمن این‌که برخی از دروس اعلامی با این که یک عنوان واحد دارند دروس مختلفی را در دوران تحصیل شامل بوده‌اند.

 در جدول زیر به هر یک از رشته‌ها صفحه جداگانه‌ای اختصاص داده‌ایم تا داوطلبان بتوانند در خصوص منابع پایه رشته خود به بحث‌و‌گفتگو بپردازند.

با آرزوی موفقیت کاربران عزیز پی اچ دی تست

گروه علوم انسانی

علوم جغرافيايي

علوم اقتصادي

علوم تاريخي

علوم اجتماعي و مددكاري

حقوق

علوم سیاسی

مدیریت

حسابداری و مالی

علم اطلاعات و دانششناسی

فلسفه

علوم تربیتی

مشاوره

الهیات

روانشناسی

علوم ارتباطات

باستانشناسی

تربیت بدنی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

محیطزیست – برنامهریزی

گروه علوم پایه

علوم زمین

شیمی

زیستشناسی گیاهی

زیستشناسی جانوری

زیستشناسی سلولی و مولکولی

علوم ریاضی

علوم کامپیوتر

آمار

فیزیک

ژئوفیزیک

هواشناسی

علوم شناختی

گروه فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی عمران-نقشهبرداری

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

مهندسی معدن

مهندسی پلیمر

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

مهندسی نفت

مهندسی شیمی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی نساجی

مهندسی هستهای

مهندسی محیطزیست

مهندسی سیستمهای انرژی

مهندسی دریا

فناوری نانو

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

محیطزیست

مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزي

علوم و مهندسي صنايع غذايي

اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزي

علوم خاک

مهندسي آبوهواشناسي كشاورزي

زراعت و اصلاح نباتات

علوم باغباني

علوم دامي

گیاهپزشکی

مجموعه چوب و جنگل

مجموعه شيلات

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

 

 

 

گروه هنر

مديريت پروژه

معماری

شهرسازي

پژوهش هنر

مرمت آثار و اشياي تاريخي

مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي

 

 

گروه دامپزشكي

دامپزشکی

 

 

 

گروه زبان

زبان فرانسه

زبان روسي

زبان آلماني

زبان انگليسي

زبانشناسي

فرهنگ و زبانهاي باستاني