مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

ابلاغ قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی از سوی رییس جمهور

دکتر حسن روحانی قانون سنجش و پذیرش دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگـاه‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 متن قانون به شرح زیر است:

 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 ماده 1- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

 الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت- پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده 2- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین

4- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

5- رئیس دانشگاه پیام نور

6- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

7- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره 1- عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد.

تبصره 2- «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

تبصره 3- شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده 3- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف- تصویب شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث- تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ- تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده 4- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام می‌شود.

ماده 5- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌شود:

الف- دکتری آموزشی پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

1- آزمون‌های متمرکز (50 درصد)

2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

1- آزمون‌های متمرکز (30 درصد)

2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3- مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)

4- تهیه طرح واره (20 درصد)

تبصره 1- برگزاری آزمون‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. شورا می‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره 2- هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره 3- طرح‌واره موضوع بند (4) دکتری پژوهش‌محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره 4- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (10%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده 6- سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
شوکا
شوکا

سلام
دوستان کسی اطلاع نداره تکلیف کنکور ابان و اسفند چی شده؟؟

فرشید
فرشید

این یعنی چی!!؟ منظورش کیا هستن؟
“تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.”

tayebeh
tayebeh

سلام
دوستان اعتبار دو ساله کنکور دکتری همچنان برقرار هست؟
من امسال کنکور قبول شدم ولی نمیخوام مصاحبه برم میتونم سال دیگه با همین قبولی مصاحبه برم؟

لطفاااااا راهنمایی...
لطفاااااا راهنمایی...

دوستانی که بابت فیلد قفل شده ی ” معدل بدون احتساب پایان نامه” در دانشگاه تهران مشکل دارن

من زنگ زدم دانشگاه. اگر معدل شما با معدل روی مدرک یکی هست، طبیعتا معدل مدرک همراه با نمره پایان نامه هست، مشکلی نیست. بدون استرس به ثبت نام ادامه بدید.

کمک فوری!!!!!!!!!!
کمک فوری!!!!!!!!!!

بچه ها سیستم گلستان مدرس واسه من ایراد پیدا کرده..تو قسمت مشخصات داوطلب نمیتونم خیلی از فیلد ها رو پر کنم و اون اطلاعات اولیه و پیش فرض سنجش که واسه همه هست برای من کاملا پاک شده..چکار کنم؟ تورو خدا راهنمایی کنین فردا هم اخرین مهلته..تورو خدا کسی دیگه هم به این مشکل برخورده؟

مهدی
مهدی

این مدلی که شما می گید،
پاک نشده بلکه کم رنگه، یعنی توسط خود سیستم ثبت نهایی شده که برای همه همین طوریه، و یک سری ایراداتی در تاریخ داره که مهم نیست.

فرزاد
فرزاد

اگه این طوره امروز صبح دوشنبه ساعت 10 تا 12 با شماره های آموزش تربیت مدرس 02182883184 و یا 02182883062 تماس بگیر و موضوع رو مطرح کن. ولی توصیه میکنم بری کافی نت با اینترنت اکسپلورر 9 به بالا کارت رو انجام بدی

آیلین.
آیلین.

سلام دوستان
خواهش میکنم کمک کنید
مگه قرار نبود خودِ سنجش لینک همه ی دانشگاه ها رو بزنه واسه ثبت نام؟؟ نیست آخه!
از طرفی تو سایت بعضی دانشگاه ها هم چیزی پیدا نمیشه…
ممنون میشم اگه لینک دانشگاه زنجان و زابل رو دارین اینج آپ کنین…
متشکرم

مهندس مکانیک
مهندس مکانیک

شما حتما به بخشهای زیر در هر سایت سری بزنید:
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه مربوط به رشتتون
بعضی اطلاعیه هارو اونجا میذارن.
موفق باشید

دانشجو
دانشجو
نرگس
نرگس

متاسفانه معدل با احتساب پابان نامه را وارد نمودم و تازه متوجه این خطا شده ام لطفا بفرمایید برای اصلاح ان چه کنم؟

نرگس
نرگس

متاسفانه معدل با احتساب پابان نامه را واردکردم و تازه متوجه این خطا شده ام لطفا بفرمایید برای اصلاح ان چه کنم؟

سمی
سمی

برای کجا اشتباه وارد کردی؟ منظورت ثبت نام دانشگاها هست؟

امید
امید

از سال دیگه کنکور آزاد هم با سراسری ترکیب می شو؟یعنی یک کنکور برگذار می شود؟

اعتبار آزمون
اعتبار آزمون

باید بشه از اعتیار آزمون اسفند برای پذیرش بهمن استفاده کرد. وگرنه همون بهتر که آبان ماه آزمونی برگزار نشه که بتونیم تو تکمیل ظرفیت استفاده کنیم. این که نشد هر روز یه قانون جدید.. این روش خیلی خوب بود دوباره آبان ماه هم بر همین اساس امتحان گرفته بشه؟

خدا ختم به خیر کنه

!!!!!
!!!!!

من بخاطر آزمون آبان آزمون اسفند شرکت نکردم اونوقت تکلیف من چه میشه؟ باید آبان آزمون بگیرنه طبق گفته خودشون

mohandes
mohandes

با سلام
در متن بالا مشخص گردیده که تاثیر آزمون سنجش(متمرکز) 50 در صد است و از 18/1/1395 در شورای نگهبان تصویب گردیده و لازم الاجراست.
حالا سولال اینه که چرا بعضی از دانشگاه ها در آزمون مصاحبه خود نقش 50 درصدی برای این آزمون را در نظر نگرفته اند؟
لطفا پاسخ دهید
با سپاس

الهام
الهام

منظور از سال آینده است

ر
ر

چون گفته از سال 96 اجرایی میشه

naja
naja

سلام آیا کسی خبر داره که تکلیف امتحان مرداد ماه وزارت بهداشت چیه؟ آیا برگزار میشه یا میمونه برا آبان ماه؟

azi
azi

وزارت بهداشت هفت مرداده

دکتر
دکتر

لینک ثبت نام دانشگاه شیراز کجاست؟ چرا من نمی بینم؟

بدون آزمون
بدون آزمون

يك پيشنهاد…
دوستان لطف كنيد سوالات مربوط به هر زمينه را لينك مربوط به خودش بپرسيد… مثلا اينجا در مورد ابلاغ اين قانون بحث ميشه… نه در مورد نحوه ثبت نام در دانشگاههاى مختلف
با سپاس از همه دوستان

جعفر
جعفر

سلام عزیزان من این آزمون آبان منظورش مربوط به وزارت بهداشته که قبلا قرار بود به مرداد بیاد ولی مثل اینکه کماکان همون آبانه

majic
majic

س. باز بهتر شد

majic
majic

سلام باز بهتر شد راستی دوستان کدوم بسته اموزشی رو پیشنهاد میکنید مدرسان. ماهان یا پارسه کدوم موسسه کتابهش بهترو و جامع تره

داوطلب فنی جدید
داوطلب فنی جدید

به نظر شما در شیوه نسبتا جدید پذیرش سال آینده، بچه های فنی دانشگاه آزاد شانسی دارند برای گرفتن پذیرش دانشگاه های دولتی؟؟؟؟؟؟؟

بدون آزمون
بدون آزمون

به نظرم نميشه گفت اهالى دانشگاه آزاد حالا چه در قوانين سابق يا چه در قانون جديد و آينده به طور كلى از راهيابى به دانشگاههاى دولتى محروم باشند… شايد در چند مورد اين اتفاق در رد شدن در جلسه مصاحبه اتفاق افتاده باشه ولى هستند كسانى كه از دانشگاه آزاد به دولتى راه پيدا كردن

کمکککککککککککک
کمکککککککککککک

دوستان کسی تونسته تربیت مدرس رو ثبت نام کنه؟؟؟ تو گلستان هیچ لینکی نداره. یعنی من که نمیبینم. فقط یه دونه هست که اونم بای استعدادهای درخشانه. کسی که با آزمون ترازش به مدرس رسیده تا حالا تونسته ثبت نام کنه؟؟؟؟

mr
mr

دوتا جا خال داره.
اولی : 53 + کد داوطلبی ینی کد داوطلبی هسش 191819 باید بنویسی 53191819 و

دومی : شماره ملی

نگار
نگار

دوستان یعنی اگه ازمون ابان ماه باشه ازمون اسفند 95 دیگه نیست؟

بدون آزمون
بدون آزمون

خب حالا به نظر مياد توپ در زمين شوراىي است كه در قانون اومده… پس الان چيزى كه مهمه اينه كه هر چه زودتر اين شورا تشسكيل بشه و تصميم گيرى انجام بشه ة اگر تشسكيل اون به تعويق بيافته بازم سردرگمى ادامه داره… اميدواريم اين شورا هر چه زودتر تشكيل بشه

نادیا
نادیا

دوستان صفحه گلستان صنعتی اصفهان جایی برای پرکردن فرم شماره 1 نداره..
کیی تونسته برا صنعتی فرم بفرسته؟؟چجووری؟؟؟

zk
zk

سلام
خدا کنه آزمون آبان باشه کی تا سال دیگه صبر کنه
کاش منابع زودتر تکلیفش مشخص شه

هادی
هادی

سلام دوستان. منظور از تهیه طرح واره چیست؟

ادبیات
ادبیات

سیستم گلستان دانشگاه تهران چرا تو قسمت اطلاعات شخصی اشتباها معدل کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه رو تو قسمت بدون احتساب نمره پایان نامه گذاشته و قفلش کرده؟ چطور میشه درستش کرد؟

سمی
سمی

منم همین مشکل رو دارم

نانا
نانا

دوستان این که آزمون رو وزن 5050 دادن خوبه.ولی الان آزمون آبان برگزار میشه؟و اینکه این طرح شامل آزمون آبان هم میشه؟

توسعه روستایی (مهم قابل توجه همه)
توسعه روستایی (مهم قابل توجه همه)

*** ببینید دوستان

1- آزمون آبان ماه قطعا برگزار خواهد شد

2- منابع آزمون تغییر نخواهد کرد

3- پذیرش برای نوبت دوم خواهد بود منظور بهمن ماه

4- طبق قانون کشور از زمان ابلغ هر طرح شش ماه بعد قابلیت اجرایی پیدا می کند پس آبان با همان شیوه برگزار خواهد شد و بفکر آمادگی باشید
این اطلاعات توسط مصاحبه تلفنی پایگاه توسعه روستایی با معاونت اموزش وزارت علوم بدست آمده است

در ضمن منتظر اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با تغییرات ازمون در خرداد ماه باشید

baboone
baboone

سلام
یعنی آزمون آبان ماه برای همه رشته ها برگزار میشه؟ منابعش چیه؟ من برای تاریخ ایران باستان آزمون دادم شبانه دعوت شدم نمی تونم برم. میتونم ینی آبان آزمون بدم؟ با همون منابعی که برای آزمون اسفند پارسال خوندم؟ یه سوال دیگه اینکه آخه رشته تاریخ ایران باستان برای نوبت دوم که ورودی بهمن هست چیزی تو دفترچه ننوشته بود…ینی اگه آزمون بدم و قبول شم میتونم برم از بهمن سرکلاساشون؟
توروخدا دقیق جواب بدین خیلی خیلی سردرگمم

آمنه
آمنه

با این ظرفیتی که دانشگاه ها اعلام کردن تقریبا همشو پر میکنن و چیزی برای بهمن نمی مونه. الکی اطلاعات ندین. سنجش توانایی برگزاری یه آزمون در سال رو هم نداره چه برسه به دوتا. آزمون آبان برگزار نمیشه.

آشنا
آشنا

ممنون دوست عزیز از ارائه اطلاعاتتون

شادی
شادی

سلام .
ممنون از اطلاعاتی که دارین.
لطفا بفرمائید شما ضد در صد مطمئنید؟
اگه این طوری باشه خب این مصاحبه های شبانه رو نمی رم ،می مونم بهتر می خونم برای آبان . تازه مدرک زبان من می تونم بگیرم.
مرسی از شما.

.....
.....

خداوند حفظتون کنه.واقعا با این طرح سنجش تکلیف همه مشخص میشه.کنکوری ک دادیم بدترین نوع کنکدر بود.خداروشکر که مسولین عزیز رسیدگی کردن برای آینده.درود بر شما عزیزان خداوند نگهدارتون.

زهرا
زهرا

یکی کمک کنه لطفا.من هنوز از پایان نامه دفاع نکردم اما پروپوزال تصویب شده الان تو فرم یک باید عنوان پایان نامه را بنویسم بعد زیرش بگم دفاع نکردم یا نباید چیزی بنویسم

توسعه روستایی
توسعه روستایی

شما باید اطلاعات پایان نامه تون رو وارد کنید فقط اعلام نماید تا 30/6/95 دفاع می کنید

زهرا
زهرا

ممنون .

Mahsa
Mahsa

دوستات آبان ماه برای جاهای خالی که در دانشگاهها باقی مونده امتحان میگیرند که یجور تکمیل ظرفیته و تو متن هم نوشته ازمون تکمیل ظرفیت….

توسعه روستایی
توسعه روستایی

برای تکمیل ظرفیت که ازمون نمی گیرند منتظر اطلاعیه رسمی خرداد سنجش باشید

دکترا
دکترا

تو کدوم متن اینو نوشته؟،

سرباز
سرباز

توی کدوم متن؟

موفقیت
موفقیت

میترسم شروع کنم بخوندن, امتحان حذف بشه . در شرف دفاع هم هستم :-/ از بس که قانون داره ازمون دکترا. بما که رسید, شور دکترارو دراوردن :-(

نگار
نگار

دوستان عزیز تو رو خدا کمک کنین تاییدیه ریز نمرات کارشناسی و ارشد رو باید از کجا بگیریم؟آخه دانشگاه ها جواب گو نیستند

علي علوي
علي علوي

از دانشگاه،اداره فارغ التحصيلان. ولي اگر گفتن درخواست بديد ١٠ روز ديگه صادر مي كنيم!، ريز نمرات رو خودتون از سايت دانشگاه ترم به ترم عكس بگيريد و توي يه برگه تدوين كنيد و تاييديه رو هم فرمش رو از سايت دانشگاه مقصد بگيريد و بديد دانشگاه قبلي فقط مهر و امضا كنه. اينجوري ديگه وارد پروسه زمانبر درخواست و انتظار نميشيد

ساره
ساره

سلام به همگی
دوستان اینجور که نوشتن آبان آزمون دکتری هستش از ۲۴ تا ۳۰ مرداد هم ثبت نامشه،اما منابع آزمون!!!؟؟؟؟؟؟؟
از اونجایی که این قانون سنجش و آموزش گفته شده بعد یک سال از انتشار اعتبار پیدا میکنه قطعا آزمون آبان شاملش نمیشه و این یعنی سوالات بی شمار در مورد آزمون آبان…
آبان مثل آزمون قبلی برگزار میشه؟
منابع همون منابعن؟
آیا اعتبار دو ساله براش در نظر میگیرن؟ و …

توسعه روستایی
توسعه روستایی

منتظر اطلاعیه خرداد سنجش باشید

باران
باران

من نمی تونم وارد گلستان بشم،خواهشا اگه کسی تونسته راهنمایی کنه

فرشاد
فرشاد

منم برا دانشگاه تهران مشکل دارم شناسه کاربر میخواد

نادیا
نادیا

دوست عزیز این سامانه که همه دانشگاها هم ازش استفاده میکنند فقط فقط با ie.. internet explorer باز میشه

.....
.....

تکنک دوستان.من ریز نمرات کارشناسیو چطور بگیرم.آخه از کارشناسیم خیلی وقته میءذره ن شماره دانشجویی دارم ن هیچ.کمک کنید

علي علوي
علي علوي

تشريف ببريد دانشگاه كارشناسيتون از اداره فارغ التحصيلان بگيريد

مریم
مریم

ازمون که زمستون 94 برگزار شد اعتبار داره برای سال بعدش؟ اونایی که نمره اوردن دیگه لازم نیست مرحله اول امتحان بدن؟

توسعه روستایی
توسعه روستایی

خیلی به اعتبار دو ساله ازمون اعتماد نکنید و آبان شرکت کنید

reza
reza

حفظ کنکور دکتری آبان 95 در برنامه زمانبندی آزمون های سازمان سنجش

در جدول زمانبندی جدید سازمان سنجش که روز اول اردیبهشت منتشر شد همچنان کنکور دکتری آبان حضور دارد.

متن کامل خبر:
https://phdtest.ir/1395/02/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-95-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/

حسین
حسین

یکی بیاد تکلیف این آزمون آبان رو مشخص کنه

?????
?????

سلام
آزمون آبان برگزار میشه؟ منابع آزمون چی هست؟
احتمالش هست بهمن انتخاب رشته کرد؟
اگه کسی میدونه به من جواب بده یا باید دقیق از کجا بپرسم؟

توسعه روستایی
توسعه روستایی

برگزاری قطعیه
منابع تغییری نمیکنه
احتمالا اذر نتایج منتشر و دی مصاحبه

?????
?????

سلام
مطمینی؟ من که خیلی نگرانم
شانس ما امسال اینجوری شد

?????
?????

شروع کنم به خوندن؟ میخواستم کتاب بخرم
حالا کتاب بخرم ؟ برنامه ریزی کنم؟
چرا زودتر رسما اعلام نمی کنن؟

مریم
مریم

حالا باید صبر کنیم ببینیم شورا چطور تصمیم میگیره در مورد تعداد دفعات برگزاری کنکور و مدت اعتبار اون!!!

reza
reza

سلام
آزمون دکتری آبان ماه برگزار میشه و ثبت نامش هم مرداد ماهه
میتونید برنامه ریزی کنید
شورا فقط میخواد در رابطه با اینکه درصد مصاحبه و آزمون سنجش را 50-50 کنه و همچنین اعتبار دو ساله ازمون تصمیم گیری کنه.اعتبار دو ساله منتفی خواهد شد

بدون آزمون
بدون آزمون

البته در همين قانون گفته در مورد اعتبار هم تصميم گرفته بشه

aref
aref

سلام
دوستان حالا تکلیف چیه؟ آبان آزمون برگزار می شود یا نه ؟
به چ صورتی هستش، مثل همین امساله یا منابع عوض میشه؟؟؟

حلی
حلی

تو رو خدا هر کس فهمید چی میگن در یه خط به زبان آدم بنویسه

امیر
امیر

به نظرم نیاز به یک مدیریت صحیح می باشد

به همه
به همه

تورو خدا یکی بگه ازمون ابان ماه برگزار میشه یا نه؟اینکه منابع تغییر میکنه؟؟؟

sani
sani

سلام برای آبان هم هست؟ اصلا آبان آزمون هست یانه؟منابع تخصصیه یا پایه؟

Aram
Aram

سلام…دوستان امسال چی شد کنکور؟ ما چکارکنیم؟ آبان ماه امتحانه؟

سلام
سلام

سلام خدمت همه شما عزیزان و عرض خداقوت و آرزوی صبر کثیر و جمیل در راه سختی که دارید. بچه ها بعضی دانشگاه ها گواهی دیپلم ممهور به مهر آموزش و پرورش را هم می خواهند!!!!(مثل تربیت مدرس) چگونه آن را تهیه کنم به کجا بروم آموزش و پرورش ناحیه، دبیرستان؟ کجا؟ لطفا راهنمایی کنید.

hdr
hdr

سلام دبیرستان اصلش رو داره البته اگر قبلا نگرفته باشید

F
F

این مدرک تو دانشگاهیه که مدرک کارشناسیتون رو گرفتین. برید آموزش اونجا داخل پرونده هست.

محمد
محمد

امیدوارم با این قانون و قوانین محکم و واضح مانع از بی ارزشی و بی اعتباری آخرین مدرک تحصیلی یعنی دکتری شوند و ظرفیتها معقول و رشته های بدون مجوز حذف و همچنین کلاسها دکتری زیر 7 نفر با اساتید مجرب باشند زیرا بی ارزشی مدرک دکتری قطعا به نفع هیچ کسی نیست و قطعا باعث بی ارزشی و بی رونقی علم و دانش می گردد

نوشین
نوشین

تورو خدا یکی کمک کنه
ثبت نام دانشگاه بهشتی چه جوریه؟ باز نمیشه.
تو صفحش دو تا گزینه هست: متقاضی شرکت در آزمون و میزنم میگه شناسه کاربری اشتباهه

حلی
حلی

12هم اطلاعیه راهنمای ثبت نام میزنه سایت دانشگاه

سرباز
سرباز

شکرت خدا
شکرت

صحرا
صحرا

صفحه ارزیابی پایان نامه، همان صفحه ای است که معمولا در اخر پایان نامه هیت و نمره دفاع شما و امضا اساتید در آن موجود ایت

مهناز
مهناز

دوستان اخر سر نفهمیدیم ابان امتحان هست یا نه؟ یه سوال داشتم مگه سالهای گذشته ازمون دکتری در ابان ماه گرفته شده؟ یه سری می گن هست یسری می گن نیست.

حسین
حسین

100 درصد طرح خوبی است وبرای ازمون سال 96 اجرایی است.

اعظم-آموزش زبان
اعظم-آموزش زبان

یعنی آبان امتحان نیست؟

زهرا
زهرا

آره؛ آبان آزمون هست و این قانونم اعمال میشه؛ قبلا کدخدایی گفته بود.
“پس از ابلاغ قانون بدای آزمون آبان 95 و ورودی 96 اجرا میشود.

?????
?????

خانم زهرا
بهمن هم ورودی دارن؟

محسنی
محسنی

این برا امسال هم هست؟

سعید
سعید

این قانون شامل امسال هم میشه؟

کمککککک
کمککککک

دوستان منظور از صفحه ارزیابی چکیده چیه که بعضی دانشگاه ها خواستند؟؟؟

کمککککک
کمککککک

صفحه ارزیابی پایان نامه منظورم بوده

من :-)
من :-)

همون صفحه که در ابتدای پایان نامه هست ، نمره و امضای استادا هست.مثلا نوشته ۱۹.۸۷ نمره عالی بعد مدیر گروه و راهنما و … امضا کردن.

کمککککک
کمککککک

اما پایان نامه من این صفحه رو نداره، امروز رفتم دانشگاه گفتن این صفحه محرمانه ست و تو بایگانی آموزش هست. چکار کنم خدااااا
هیچ دانشگاهی نیست که همه مدارکشو راحت جمع آوری کرد، با این اوصاف فکر نکنم جایی بتونم برم مصاحبه چون هر دانشگاهی لااقل یکی از مدارکشو نمیتوتم جور کنم، با این سیاست های متفاوتی که هر دانشگاهی پیش گرفته.
خداااااااااااا، دارم دیووونه میشم

احسان
احسان

مگه میشه اول پایان نامه نمره نداشته باشه؟؟

کمککککککک
کمککککککک

آره برای ما نداره، فرمش دست آموزشه که میگه محرمانه ست

محسن بهپور
محسن بهپور

اره بخدا منم تربیت مدرس و فردوسی مجاز شدم برم ولی این آزمون هایی که گذاشتن و مدارک جور با جوری که خواستن و دانشگاه ها بهمون نمیدن باید بیخیالش بشیم….

حقوقددان کیفری
حقوقددان کیفری

فک میکنم منظور همون صورتجلسه دفاعیه است ک نمره دفعات توش اومده.

ناظر
ناظر

سلام آزمون دکترا سال بعد(96) بر چه اساس خواهد بود ؟با شیوه سال 95 یا بر اساس ابلاغ جدید؟

دکتر
دکتر

خوب شد نمردیم ابلاغ این قانونو دیدیم ان شاالله عمرمون به دنیا باشه اجراشم ببینیم

داوطلب ابان
داوطلب ابان

برا آبان هم هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

داوطلب ابان
داوطلب ابان

بهتر است از از امسال؟؟؟؟؟؟؟؟؟

داوطلب ابان
داوطلب ابان

بنظرتون خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

....
....

مبارک است