صفحه اصلی/دانلود سؤالات دکتری 97

دانلود سوالات کنکور دکتری 97 – 98 | دانلود سوالات زبان عمومی دکتری 97 | دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری 1397

دانلود سؤالات کنکور دکتری 97 مجموعه مدیریت و کنترل بیابان کد 2449

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۴:۳۹:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, مديريت و كنترل بيابان|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه مدیریت و کنترل بیابان کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود دفترچه [...]

دانلود سؤالات کنکور دکتری 97 مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست کد 2401

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۴:۱۹:۳۷۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, محیط زیست|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی کد 2221

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۵۵:۱۱۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, سیستماتیک گیاهی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زیست‌شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم‌شناسی  کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 شامل گرایش‌های زیر: ۱) زیست‌شناسی گیاهی - [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی کد 2222

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۵۸:۲۷۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, سلولی و تکوینی گیاهی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زیست‌شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی کد 2220

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۵۴:۵۱۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, فیزیولوژی گیاهی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زیست‌شناسی گیاهی - فیزیولوژی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود دفترچه سؤالات [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه زمین‌شناسی زیست محیطی کد 2206

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۴۷:۵۴۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, زیست محیطی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زمین‌شناسی زیست محیطی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود مجموعه سؤالات [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه زمین‌شناسی سنگ شناسی رسوبی کد 2203

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۴۷:۴۱۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, رسوب شناسی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زمین‌شناسی - سنگ‌شناسی رسوبی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود دفترچه [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه علوم شناختی کد 2248

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۲:۴۱:۲۳۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, علوم اعصاب شناختی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم شناختی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 شامل گرایش‌های زیر: ۱) علوم شناختی - مدل‌سازی شناختی ۲) [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه بیوانفورماتیک کد 2246

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۲:۴۰:۳۴۱ اسفند, ۱۳۹۶|بیوانفورماتیک, دانلود سؤالات دکتری 97|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه بیوانفورماتیک کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری [...]