مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

آیین نامه جدید پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان

آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون داوطلبان استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیین‌نامه استعدادهای درخشان دکتری که به تأیید و امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، جایگزین ماده ۸ «آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر» و سایرمصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری می‌شود و از سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ نیز لازم‌الاجراست.

براساس آیین‌نامه جدید دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره‌ روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، بارعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

۱٫ داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد

۲٫ بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۳٫ کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است.)

این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر است:

تبصره ۱: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس‌های بین‌الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری نیستند.

تبصره ۲: پذیرش دانش‌آموختگان حائز شرایط این آیین‌نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

همچنین براساس آیین‌نامه جدید دانشگاه می‌تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته‌شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

امکان‌پذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه از دیگر موارد این آیین‌نامه است.

لازم به ذکر است تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین‌نامه، مجاز نیست و همچنین مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph.D) عبارتند از:

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۱۰ امتیاز

۲۲ امتیاز

-  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

-  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

۶ امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

-

۴ امتیاز

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

۴

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

۴ امتیاز

-

۵

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

-

۴ امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

۱۰ امتیاز

۴۰

-

 

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

-

تا ۶ امتیاز

-

۷

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

-

تا ۵ امتیاز

-

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

-

۳ امتیاز

۶ نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲ امتیاز و ۸ نیمسال ۱ امتیاز

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

-

۳ امتیاز

۲ نیمسال ۳ امتیاز، ۳ نیمسال ۲ امتیاز و ۴ نیمسال ۱ امتیاز

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

-

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۴

۸ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

جمع

۴

۳۰

*رشته‌هایی که طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای ۹ نیمسال و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای ۵ نیمسال تصویب شده‌اند و دانش آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات تحصیلی)، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از مجموع امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره‌مند شوند.

 

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

۱۷

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰

 

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+ TOLIMO

حداکثر امتیاز

۱۰۰-۹۵

۷/۵-۹/۰

۱۲۰-۱۱۳

۲۶۳-۳۰۰

۶۲۵-۶۸۰

۸

۹۰

۷/۰

۱۰۰

۲۵۰

۶۰۰

۸

۸۵

۶/۵

۹۰-۹۱

۲۳۲

۵۷۵

۷

۸۰

۶/۰

۷۹-۸۰

۲۱۳

۵۵۰

۶

۷۵

۵/۵

۶۹-۷۰

۱۹۶

۵۲۵

۵

۷۰

۵/۰

۵۶-۶۰

۱۷۳

۵۰۰

۴

۶۵

۴/۵

۴۹-۵۰

۱۵۲

۴۷۵

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۵۵

۴/۰

۳۹-۴۰

۱۳۳

۴۵۰

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

۴۵

۳/۵

۲۹-۳۰

۱۱۳

۴۲۵

امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۳۷)

 1. اسد می‌گه:

  اینکه فقط دانشجویان دانشگاه دولتی میتونن شرکت کنن از انصاف و عدالت به دوره اگه دانشگاه های غیر دولتی، آازد و پیام نور را قبول ندارند این مسئولین محترم، پس چرا مجوز یه ادامه کار این مراکز میدن. انصافا نقش پیام نور و آزاد در تولید علم کشور کمتر از دانشگاه های دولتی نیست و تراز علمی بعضی از همین مراکز از بسیاری از مراکز دولتی بالاتره…….. دانشجویی که برای هر امتحانی باید یک کتاب کامل را بخونه (بعضی منابع ارشد پیام نور بیش از ۵۰۰ صفحه هست که باید از آن امتحان تشریحی داده بشه یعنی باید کل کتاب را فهمیده باشی تا به سوالات پاسخ بدی) و بفهمه و امتحان سراسری بده و استاد هم در نمره دادن نقشی نداره و با این وجود معدلش بالای ۱۷ بشه خیلی توفیر داره با کسی که در هر امتحانش با یه جزوه نچندان زیاد زحمت میکشه و نمره میگیره….

 2. سامان می‌گه:

  سلام.واقعا استثنا کردن یکسری از دانشگاهها از این قانون ، رسما آپارتاید علمیه.من دارم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران درس میخونم که از لحاظ علمی چیزی از صنعتی شریف کم نداره و در خیلی از موارد ، بویژه تولید علم ، شونه به شونه ی صنعتی شریف پیش میره.
  لطفا مسئولین ، این موارد ظالمانه ی استثنا کردن دانشگاهها رو بردارن.یا دانشگاهی کیفیت و اعتبار داره یا نداره.اگر نداره کلا منحلش کنید

 3. دانشجو می‌گه:

  سلام
  من یه سوال دارم این کنکور دکتری اصلا تاثیری در پذیرش برای مصاحبه نداره؟یه چیز دیگه اگه یکی استعداد درخشان باشه و کنکور هم بده هیچ تاثیری تو پذیرش نداره؟

 4. tta.. می‌گه:

  سلام دوستان. اگه کارشناسی غیرانتفاعی باشه ولی ارشد دولتی.نمیشه بدون آزمون دکتری شرکت کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا اصلاح شده؟؟؟؟

 5. yas می‌گه:

  سلام
  واقعا منصفانه نیست که دانشگاه پیام نور جز استعداد درخشان نیست با وجودیکه امتحاناش خیلی سختتر از دانشگاه های دیگه هست و منابع امتحانیش جامع تر از دانشگاه های دولتیه.لطفا در حذف پیام نور تجدید نظر کنید

  • دانشجو می‌گه:

   چرا منصفانه نیست من خودم به شخصه تا الان واقعا برای حفظ دانشگاه دولتی بودن زحمت کشیدم چه برای ورود به دانشگاه چه برای ارشد .اینطوری نگید بالاخره یه تفاوتی باید باشه .

  • سید رضا می‌گه:

   با سلام وقتی من تجربه پیامنور رو ندارم و شما تجربه سراسری رو نمیتونین به راحتی قضاوت کنین و این که اگه درستون خوبه و استعداد درخشان هستین حتما میتونین با ازمون از هر جایی که میخاین قبول شین

 6. بی انصافی می‌گه:

  آخه چرا ماهایی که بیش از دو سال از ارشدمون گذشته حق شرکت نداریم.خوب اون زمانی که ما ارشد گرفتیم از این قانون های دکتری بدون کنکور نبود حالا هم که این دو ساله دکتری بدون آزمون گذاشتن شامل ما نمیشه. کاش این تبصره دوسال حذف میشد

 7. بینام می‌گه:

  سلام به نظر منم معدل کارشناسی خیلی بی عدالتیه من معدلم ۱۵/۸۰ هس حالا نمیتونم شرکت کنم ارشدم پیام نور بودم جالبه این دانشگاه که اینقد هم سخت میگیره جز استعداد درخشان نیس بی عدالتیه

 8. دنیا می‌گه:

  اینکه گفتن معدل کارشناسی باید بالای ۱۶ باشه واقعا غیر منصفانه است. از مسولان خواهش داریم که اصلاح فرمایند. مخصوصا برای کسانی که از دانشگاهای برتر مدرک گرفتن

 9. یونس می‌گه:

  سلام خدمت دوستان عزیز
  به نظر من توی ایین نامه جدید عدالت به تمام معنا برقرار شده و اونایی که تو دوره کارشناسی داشتن خودشونو باد میزدن الان باید یکم بیشتر به خودشون زحمت بدن ….

 10. الهه می‌گه:

  با سلام به قول خیلی از دوستان ای کاش معدل کارشناسی رو لحاظ نمی کردید . من همه شرایط رو دارم فقط معدل کارشناسیم کمتر از ۱۶ است . چون دانشگاه پیام نور بودم و با شرایط سختی کارشناسی رو گذروندم اما معدل ارشدم بالای ۱۸ است و جزء رتبه های اول تا سوم بودم . الان تکلیفم چیه ؟

 11. ardashir می‌گه:

  با سلام
  من کاردانی رو تو دانشگاه آزاد خوندم کارشناسی و ارشد دانشگاه دولتی بنظرتون میتونم شرکت کنم؟
  ترازبندی دانشگاه واسه معدل چه طوری محاسبه میشه. دانش آموخته دانشگاه شیراز در دوره کارشناسی هستم

 12. امیرصارم می‌گه:

  من معدل کارشناسیم ۱۴٫۷۵ دانشگاه اصفهانه و ارشدم ۱۷٫۳۲ ۱۳ علمی پژوهشی و دومتاب و ۳مقاله ترویجی دارم، بنظرتون اگه معدل کارشناسیم ترازبندی شه شانسی هست؟

 13. نهال می‌گه:

  بنظر من معدل کارشناسی نباید لحاظ بشه. تو دوره کارشناسی مخصوصارشته های علوم پایه سطح معدل خیلی پایینه و افرادی که واسه ارشد تغییر رشته میدن ، این شرط خیلی محدود کننده اس.

 14. امنه می‌گه:

  احتساب معدل کارشناسی با توجه به تفاوت های چشمگیر در رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل بنظر میرسه عادلانه نیست.

 15. .............. می‌گه:

  آخه چرا بیش از دوسال نگذشته باشه؟؟؟؟
  تا قبل دوسال ک مقاله و رزومه نداریم. بعد دوسال هم ………

 16. zoha می‌گه:

  سلام دوستان.
  میگما دانشگاه فردوسی مشهد برا رشته مدیریت شهری پذیرش بدون ازمون داشته. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. مخصوصا دوستانی که متقاضی این رشته در این دانشگاه بودن.
  خیلی ممنون

 17. حسین می‌گه:

  سلام.این ناعادلانه است ک دانشگاه پیام نور ک یک دانشگاه دولتی محصوب شده وامتحانات سراسری دارد جز استعدادهای درخشان نیست.

 18. شیمیست می‌گه:

  این آیین نامه، عادلانه نیست، یکی مثل من در دوره کارشناسی معدلم ۱۵ و خورده ای شد و با استعداد درخشان وارد دوره ارشد شدم، چون دانشکده علوم پایه و گروه شیمی معدل ها بهتر از این نمیشه و معدل ارشدم بالای ۱۷ هست، شرط معدل کارشناسی واقعا نا عادلانه است!!!!

 19. shimeest می‌گه:

  به نظر من خیلی هم منطقیه که معدل کارشناسی لحاظ بشه..چون کسی که میخواد دکترا بخونه باید پایش قوی باشه..پایه هم تو دوره ی کارشناسی قوی میشه.
  و معدل کارشناسی ارشد هم همون بالای ۱۷٫ منطقی تره از این که جزوه رتبه های بالای کلاس باشی.مگه چن تا واحد تو ارشد پاس میکنیم که بخواد رتبه اول و دوم تعیین بشه..مثلا کافیه تو نمره ی یک درس فقط دو نفر با هم فرق داشته باشن..همون باعث میشه که رتبه ی کلاسیشون کلی فرق کنه ..که این منطقی نیست.

 20. مهران می‌گه:

  سلام. با تصویب هر آیین نامه ای عده ی خیلی زیادی فدا میشن. لطفا یکبار برای همیشه اصلاح کنید هر روز یک آیین نامه میاد اصلا ما نمی دونیم چی کار کنیم تکلیفمون با خدمون مشخص نیست. این همه تأکید روی مقاله در مصاحبه دکتری به خاطر چیه همه که می دونند، نوشتن مقاله پولی شده. اگر آیین نامه جدیدی هم در دست تدوین است زود منتشر کنید تا بتونیم بهتر برنامه ریزی کنیم.

 21. احمد می‌گه:

  با عرض سلام. این آیین نامه احتیاج به اصلاحات اساسی دارد و دارای ضعف هاو مشکلاتی است. برای مثال در دانشکده هایی مثل علوم پایه و فنی مهندسی به زحمت معدلشون در کارشناسی بالای ۱۶ و بالای ۱۷ در کارشناسی ارشد باشد. در دانشکده های علوم انسانی اکثریت معدلشون بالای ۱۷ است و اونایی که زحمت کشیدن جزء ۱۰ درصد ورودی خودشون باشند نادیده گرفته شده است. بعضی دانشگاهها معدلشون بالا است این دلیلی بر با کیفیت بودن این دانشگاها ندارد.

 22. سید می‌گه:

  سلام ایا معدل کارشناسی پیام نور هم همون از ۱۶ حساب میشه؟

 23. سعید می‌گه:

  اینجور منه رتبه اول و رتبه آخر هردو شامل این آیین نامه میشیم چون هردو معدل مون بالا ۱۷ است با این تفاوت ک معدل من ۲۰ و اون ۱۷٫۱ است واقعا نباید بین ما فرق باشه ؟؟؟؟!!!!!

 24. سعید می‌گه:

  این آیین نامه عادلانه نیست. باید همون آیین نامه قبلی ها لحاظ بشه رتبه باید لحاظ بشه

 25. سحر می‌گه:

  سلام واقعا با چه منطقی معدل کارشناسی رو جز شرایط اصلی قرار دادن اصلا شاید یکی توی کارشناسی توی یه گرایش ضعیف بوده و نمره هاش کم شده و ارشد هم اون گرایش رو انتخاب نکرده و تونسته توی ارشد معدل خوبی کسب کنه مگه غیر از اینه که توی دکتری باید گرایش ارشد رو ادامه بده واقعا بده که معدل کارشناسی جز شرایط اصلیه

 26. saba می‌گه:

  این واقعا منصفانه نیست که معدل کارشناسی را مدنظر دارند اصلا چه ربطی داره؟؟؟

 27. بی نام می‌گه:

  این آیین نامه اتفاقا خیلی هم از ایین نامه ی قبلی که رتبه های یک تا سه رو بیش از انداره بهشون بها می داد بهتره. رتبه های یک تا سه هیچ کاری نکردن جز پاچه خواری.

 28. ایدا می‌گه:

  یعنی هنوز زبان ٧٠میخوان برای msrt????

 29. نسیم می‌گه:

  سلام واقعاااااااااا خیلی شرایط رو سخت کردن چرا باید معدل کارشناسی لحاظ بشه ؟باز مدرک زبان رو میشه ی کاریش کرد اما معدل کارشناسی رو حداقل امتیاز محسوب کنند…

 30. شیرین می‌گه:

  به نظر منم رتبه حتما باید لحاظ بشه این آیین نامه نهایت بی انصافی است.

 31. دانشجو می‌گه:

  سلام. این آیین نامه دیگه آخر بی عدالتیه!!!

درج نظر