مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش دكتری استعداد درخشان 95 دانشگاه سیستان و بلوچستان

ثبت نام فراخـوان پذیرش استعدادهـای درخشـان در مقطع دکتـری سـال تحصیلی 96 – 95 دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش پی اچ دی تست، متن اطلاعیه منتشر شده از سوی این دانشگاه به شرح زیر است:

پیرو اصلاحیه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ضوابط و شرایط پذیرش دانشجوی دكتری استعداد درخشان ورودی مهر ماه 95 به شرح زیر اعلام می گردد:

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 الف – ضوابط کلی

 • معدل کل یا معدل همتراز شده مقط کارشناسی متقاضی حداقل 16 باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضی، کمتر از16 باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش آموزش کشوروجود نداشته باشد، نزدیک ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی با دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعداد درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.
 • معدل کل یا معدل همتراز شده مقط کارشناسی متقاضی حداقل 17 باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضی، کمتر از 17 باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. چنانچه اطلاعات مروبط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش آموزش کشوروجود نداشته باشد، نزدیک ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی با دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعداد درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.
 • تاریخ دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، صرفاً در بازه 93/6/15 لغایت 95/6/31 باشد.
 • متقاضی صرفاً دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال چهارم کارشناسی ارشد دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه های دولتی سراسر کشور باشد.
 • دانشجویان نیمسال چهارم، مشروط به اینکه اولا تمام واحدهای دوره (غیر از پایان نامه) را تا تاریخ مصاحبه گذرانده باشند و ثانیا استاد راهنمای وی کتبا تایید کند که تا تاریخ 95/6/31 فارغ التحصیل می گردد و ثالثا سایر شرایط علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند.
 • کسب حد نصاب لازم از آزمون زبان انگلیسی، در جلسه مصاحبه الزامی نیست ولی پذیرفته شده متعهد می گردد که قبل از آزمون جامع دوره دکتری، حدنصاب مصرح در قانون را اخذ و به دانشگاه اعلام کند.
 • مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط، همزمان با مصاحبه از پذیرفته شدگان کنکوری صورت می گیرد و به هیچ وجه قابل تغییر نیست. عدم حضور متقاضی در جلسه مصاحبه در زمان و مکان اعلامی از طریق تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به منزله انصراف از پذیرش است.
 • به مستندات علمی تا روز مصاحبه، امتیاز تعلق می گیرد.
 • کسب حداقل 7 امتیاز وتویی مربوط به ردیف 1 جدول 1 آیین نامه و حداقل 60 امتیاز از کل ردیف های جداول 1 ، 2 و 3 آیین نامه الزامی است.
 • از جدول شماره  1 آیین نامه، حداکثر 40 امتیاز می توان کسب کرد.
 • مبلغ 500/000 ریال ، بابت بررسی مدارک دریافت می شود. این وجه، تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد. دانشجویان نیمسال چهارم استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، از واریز این وجه معاف هستند.
 • پذیرفته شده نهایی، در شروع سال تحصیلی 96-95 به صورت مشروط ثبت نام شده و مشغول به تحصیل می گردد.
 • ثبت نام قطعی از پذیرفته شده نهایی، منوط به تایید صلاحیت علمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و صلاحیت عمومی توسط گزینش دانشجو است.
 • پذیرفته شدگان نهایی (به استثنای تبصره 1-3 آیین نامه وزارتی شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 مبنی بر ارائه نمره زبان خارجه قبل از برگزاری امتحان جامع) تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی جاری  دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ندارند.
 • دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت تمام وقت است و نمی تواند در یکسال اول تحصیل، درخواست مرخصی تحصیلی نماید.
 • تغییر رشته و گرایش و انتقال در مقطع دکتری ممنوع است.
 • پذیرفته شده نهایی، در صورت انصراف از ادامه تحصیل، از شرکت در کنکور سراسری سال بعد و همچنین پذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاه های کشور، محروم می شود.
 • هر متقاضی فقط می تواند در یک رشته گرایش تقاضای پذیرش بدون آزمون داشته باشد.
 • امتیازدهی صرفا براساس ردیف های جداول آیین نامه دکتری صورت می گیرد و گروه مصاحبه کننده به هیچ وجه نمی توانند ردیف دیگری ایجاد نمایند.
 • به تشخیص گروه های آموزشی دانشگاه و پس از انجام مصاحبه، ممکن است هیچ متقاضی واجد شرایط تشخیص داده نشوند. بنابراین دعوت به مصاحبه، هیچ حقی برای دعوت شونده ایجاد نمی کند.
 • هروقت و در هر شرایطی که خلاف یا پنهان کاری در مدارک ارائه شده متقاضی مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطابق مقررات بایستی پاسخگوی مطالبات دانشگاه و سایر مراجع ذیصلاح نیز باشد.
 • مشکل نظام وظیفه متقاضیان مرد بر عهده خودشان است. دانشگاه مکاتبات قانونی لازمه را بعد از ثبت نام و در مهر ماه 95 انجام دهد.

 ب- مدارک لازم جهت ارسال به دفتر استعداد درخشان دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه حضور در جلسه مصاحبه :

 • اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب 0105373526003 بانک ملی به نام سایر منابع جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بابت پذیرش دکتری بدون آزمون سال 95. اصل فیش واریزی را در جلسه مصاحبه تحویل دهید. این مبلغ تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی شود.
 • ریز نمرات کارشناسی و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی باشد.
 •  ریز نمرات کارشناسی ارشد و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه)  و تاریخ دانش آموختگی باشد.
 • ارسال کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو از کارت ملی الزامی است.
 • تکمیل و امضای فرم درخواست پذیرش
 • یک قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده

 ج- مدارک لازم جهت ارائه در جلسه مصاحبه:

لطفا مدارک زیر و هر مستند علمی دیگری که در اختیار دارید را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشید و شخصا ارائه دهید. مدارکی که قبلا فرستاده اید در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه باقی می ماند و به کمیته مصاحبه ارجاع نمی شود.

 • ریزنمرات کارشناسی و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی باشد.
 •  ریزنمرات کارشناسی ارشد و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه)  و تاریخ دانش آموختگی باشد.
 • کپی تمام صفحات مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ
 • نامه رسمی مبنی بر پذیرش قطعی چاپ از مجله موردنظر، صرفاً برای مقالاتی که هنوز چاپ نشده اند.
 • کپی کامل سایر مدارک و مستندات پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته (در صورت وجود)
 • کپی گواهی زبان آزمون های معتبر (در صورت وجود)
 • کپی سوابق تدریس (در صورت وجود)
 • توصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد
 • اصل پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان
 • مستنداتی که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد.
 • کپی صفحه اول (عنوان فارسی)، صورتجلسه دفاع (صفحه امضا)، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و صفحه آخر (عنوان لاتین) پایان نامه کارشناسی ارشد
 • یک توصیه نامه از یکی از اساتید دوره کارشناسی ارشد (ترجیحا با مرتبه دانشیاری یا استادی)
 • کپی کارنامه دکتری 95 (ارسال این مدرک الزامی نیست ولی در پذیرش شما تاثیر مثبت دارد)
 • در صورتی که دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد رتبه اول تا سوم هستید ، بهتر است گواهی رتبه ارائه کنید.

 

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. بی نام گفت:

  آخرین اطلاعات در مورد همترازی معدل دقیقا کدوم قسمت پرتال سنجشه؟