آیین نامه جدید پذیرش دکتری بدون آزمون داوطلبان استعداد درخشان  از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست ، در مهم ترین تغییر ارائه شده در اصلاحیه جدید آیین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری، نمره زبان از حالت الزامی خارج شده  است.

در این آیین نامه آمده است : پیرو ابلاغیه شماره 67272\21 مورخ 93/4/18  موضوع آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری ، اصلاحات آیین نامه مذکور که در تاریخ 93/11/26 شورای هدایت استعدادها درخشان بازنگری و تصویب شد برای اجرا ابلاغ می شود ، بدیهی است سایر مفاد مندرج در آیین نامه کماکان به قوت خود باقی است .

اصلاح ماده 1 : دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با ازمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری خود را در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد  تایید وزارت ( یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش ، دانش آموخته شوند ) را به صورت مازاد بر ظرفیت ، با رعایت شرایط زیر ، پدذیرش کند :

1-1 : بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد

2-1: کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست

3-1 : داشتم میانگین کل 16 در دوره کارشناسی و میانگین 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه ) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستور العمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ).

4-1 : کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون ها ) قبل از آزمون جامع دکتری ( مطابق با ایین نامه دوره دکتری مصوب وزارت )

5-1: نحوه امتیاز دهی به داوطلبان در هریک از ردیف های جدول ارزیابی ، طبق دستور العمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود که لازم است قبل از ثبت نام متقاضیان ، از طریق فراخوان دانشگاه به اطلاع همگان برسد.

اصلاح ماده 2 :دانشگاه می تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان باید همراه با جدول تکمیل شده ارزشیابی برای هریک از داوطلبان ، توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید سازمان مذکور است .

دانلود آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان

اینستاگرام آزمون دکتری