در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته شیمی – شیمی تجزیه به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

 – شیمی تجزیه پیشرفته

– اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

– الکترو شیمی تجزیه ای