مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

مدیریت بازرگانی

۱) مدیریت بازاریابی

۲) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار – رفتار مصرف‌کننده)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت دولتی

۱) تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۲) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

۲) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

۱) سیاستگذاری دولتی (خط‌مشی‌گذاری عمومی)

۲) رفتاری

۳) سیاستگذاری علم و فناوری

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاری دولتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت صنعتی

۱) تولید و عملیات

۲) تحقیق در عملیات

۳) مدیریت سیستم‏ها

۴) استراتژی صنعتی

۵) مالی

۲) مدیریت تکنولوژی

۱) مدیریت نوآوری

۲) مدیریت تحقیق و توسعه

۳) مدیریت انتقال ­تکنولوژی و مالکیت معنوی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2165

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت راهبردی

۲) آینده‌پژوهی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

2166

رشته و گرایش

۱) مدیریت پیشگیری از جرم

-

۲) مدیریت رسانه‌ای

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2167

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت فناوری اطلاعات

۱) کسب‌و کار هوشمند

۲) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

۲) مدیریت اطلاعات*

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهای نفت و گاز)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

کارآفرینی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگری

۱) مدیریت

۲) اقتصاد

۳) فرهنگ

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های کارشناسی‌ارشد علوم انسانی امکان شرکت در آزمون دکتری گردشگری را خواهند داشت، ولی الویت نهایی در پذیرش با کارشناسان ارشد رشته‌های مدیریت گردشگری، جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم و سایر رشته‌های مرتبط با گردشگری خواهد بود.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۷۸۷)

 1. amirian می‌گه:

  سلام
  لطفا یه منبع جامع برای نظریه های کارآفرینی معرفی کنید قبولی امسال برام خیلی حیاتیه.موفق باشید

 2. علی مدیریت دولتی .منابع می‌گه:

  سلام دوستان لطفا منابع مدیریت گرایش منابع انسانی را معرفی کنید .کتابهای مدرسان شریف چطوره؟؟؟ خواهشا جوااااااااااااااب بدید

 3. سعید می‌گه:

  از دوستان رفتار و منابع کس اطلاع داره که منابع آزمون چی شد آخرش؟!

 4. مدیریت صنعتی ازاد می‌گه:

  سلام از دوستان عزیزی که امسال دانشگاه ازاد مدیریت صنعتی قبول شدند لطفا کن منابع درس را مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد رااعلام کنند ممنون میشم

 5. محمد می‌گه:

  برای منابع دروس بازاریابی و رفتار مصرف کننده و آمار مدیریت چه کتابهایی خوبه؟؟؟ خواهشا کمک کنید

 6. Hadith می‌گه:

  سلام دوستان وقت بخیر من کارشناسی و کارشناسی أرشدم صنعتی بودم اما علاقه خیلی زیادی به بازاریابی پیدا کردم تو زمینه فروش و بازاریابی کار عملی انجام دادم و علاقمند شدم الان میخام تو این گرایش ادامه بدم ولی داشتم نظرات بالا رو میخوندم خیلی استرس گرفتم من دارم تلاشمو میکنم و واسم خیلی حیاتی هست که نتیجه بگیرم و دانشگاه تهران قبول بشم خواهش میکنم اگه کسی اطلاعاتی داره راهنماییم کنه سپاس بیکران

 7. savalan می‌گه:

  با سلام دوستان
  من پارسال برا تصمیم گیری دانشگاه تهران دعوت شدم متاسفانه مرحله نهایی اسمم در لیست قبولین نبود دلیلش را نمیدونم چرااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  امسال تصمیم دارم کارافرینی بخونم. کارشناسیم بازرگانی و ارشدم اجرایی ه.لطفا راهنماییم کنید برا نظریه های کارافرینی چ منبعی مطالعه کنم. با سپاس

  • قبول‌شده دکتری می‌گه:

   به نظرم اصلا شما کارآفرینی نخون چرا که اولا ظرفیت‌های کارآفرینی پایینه، دوما شما گرایشاتون اصلا با کارآفرینی جور نیست و تو مصاحبه‌ها من شنیدم که تو دانشگاه تهران و مخصوصا فارابی به این نکته خیلی گیر می‌دن و سوما اینکه به دلیل اینکه رشته جذاب و نوظهوری هست تقاضا براش الان زیاده و می‌تونه این دلایل شرایط رو برای شما فوق‌العاده سخت و محدود کنه، با تشکر

 8. علیرضا می‌گه:

  با سلان،ایا منابع آزاد و سراسری یکی هستش؟؟؟

 9. ارزو_مدیریت دولتی می‌گه:

  سلام دوستان؛من الان موندم برای منابع پیشرفته چه کتابی بخونم؟رشته ام مدیریت منابع انسانیه .به موسسه ای زنگ زدم گفتن فعلا سنجش در حال تجدید ن ظره فعلا کتابی تهیه نکنید.ممنون میشم راهنماییم کنید

  • الینا می‌گه:

   آرزو خانم منم همین مشکل رو دارم.حالا واقعا احتمال داره شرایط برگرده ب قبل از اصلاحیه اخیر؟یعنی همون منابع رفتار و منابع پیشرفته باشه؟

 10. فاطمه می‌گه:

  سلام میشه در مورد دو درس نظریه ها و مبانى خط مشى گذارى و نظریه ها و مبانى دولتى منابع معرفى کنید؟

 11. منا می‌گه:

  با سلام،ممنون از سایت خوبتون، ممنون میشوم برای دروس تخصصی دکترا مدیریت گردشگری راهنمایی بفرمایید. سپاس.

 12. شادان می‌گه:

  سلام
  من لیسانس بازرگانی و فوق مدیریت اجرائی گرایش بازاریابی خوندم. دکتری چی بهتر و آسانتر هستش که شرکت کنم؟هدفم هیئت علمی هم هستش.دکتری مدیریت بازرگانی بهتره یا دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی؟
  دوستان کسی میتونه راهنمائی کنه؟

  • شیوا می‌گه:

   سلام
   با توجه به اینکه رشته کارشناسی شما بازرگانی و ارشدتون هم گرایش بازاریابی هست بنظرم مدیریت بازرگانی گزینه مناسب تری باشه.
   موفق باشی

 13. مهیار بخشی می‌گه:

  سلام با ارشد ریاضی کاربردی میتونم دکترای مدیریت شرکن کنم ؟

  • شیوا می‌گه:

   سلام
   به جدول های بالای همین پیج دقت کنید. غیر از گرایش نفت و گاز و گردشگری برای سایر گرایش ها مشکلی ندارین و میتونین شرکت کنید.
   موفق باشی

 14. مینا می‌گه:

  سلام .برای استعداد تحصیلی چه منبعی بخونیم که شامل تستهای مربوطه رو داشته باشه. و برای رفتار مصرف کننده چه کتابی و چه کتاب تستی؟ من کتاب سازمان مدیریت و مجموعه تستهای طبقه بندی شده پرچ رو دارم همون کفایت میکنه !!

 15. شمس می‌گه:

  سلام به همگی
  من کارشناسی ارشدم بازرگانی بودم قصد دارم در رشته مدیریت استراتژیک ادامه بدم
  اما
  تا جایی ک تحقیقات بنده نشون دادن تنها دانشگاه تربیت مدرس کد رشته ای بنام مدیریت استراتژیک داره و دانشگاه دیگه ای همچین کد رشته ای رو نداره
  البته در مدیریت بازرگانی مدیریت راهبردی با عنوان سیاست گذاری بازرگانی و در رشته مدیریت دولتی با عنوان سیاست گذاری عمومی مطرح میشه
  ظرفیت پذیرش مدرس ۶ نفر بوده پارسال البته
  من خودم خیلی مردد شدم با اینکه تز ارشدم تو حوزه استراتژیکه و کلا فیلد مورد علاقم هس اما مرددم نمیخوام ریسک کنم
  از هر کسی هم میپرسم کسی اطلاعی نداره ازش و اغلب هم میگن با این ظرفیت پایین ریسک نکن و مباحث استراتژیک رو در فیلدهای دیگه دنبال کن
  برای درس مدیریت استراتژیک پیسرفته شنیدم میگن کتاب فرد آر دیوید و رابینشون خوبه..اما بازار پیشرفته رو اطلاع ندارم
  اگر کسی اطلاع داره ممنون میشم بگید
  به اندازه کافی وقتم هدر رفته این سردرگمی بدتر داره وقتمو میکشه شاغلم هستم دیگه بدتر:)

 16. مدیریت راهبردی می‌گه:

  با سلام
  دوستان برای دروس بازاریابی پیشرفته و مدیریت استراتژیک پیشرفته، چه منابعی باید مورد مطالعه قرار بگیره؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 17. على می‌گه:

  بچه هایى که میخوان سیاست گذارى شرکت کنن لطفا بهم کمک کنن براى نظریها و مبانى دولتى و نظریه ها و مبانى خط مشى گذارى دولتى چه کتاب باید خوند؟ لطفا لطفا بهم کمک کنید

 18. amirian می‌گه:

  با سلام
  کسی میدونه برای نظریه های کارآفرینی گرایش مدیریت کارآفریتی چه منبعی رو باید خوند؟
  منم گرایش ارشدم مالی بود الان بین کارآفرینی و مالی مرددم

 19. عاطفه می‌گه:

  سلام..برای درس نظریه های کارآفرینی میشه بگید دقیقا چه کتابی بخونیم؟

 20. سحر می‌گه:

  سلام دوستان
  با توجه به اینکه مدیریت تولید پیشرفته و تحقیق در عملیات پیشرفته اولین سالی هست که در کنکور میاد کسی میدونه چه منابعی میتونه مقید باشه؟
  ممنون

 21. هدی می‌گه:

  منابع انسانی پیشرفته و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
  سپااااس

  • ghost می‌گه:

   کتاب پیشرفته سید جوادین و جلیلیان – ۷ سری کتاب کوچک رضاییان برای رفتار نشر سمت – رفتار سازمانی ارین قلی پور – منابع انسانی سعادت
   برا تست هم کتاب سید وادین کفایت می کنه

 22. هدی می‌گه:

  سلام
  دوستان کسی راجع ب منابع دروس منابع انسانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته اطلاعی داره ؟؟

 23. هانیه می‌گه:

  سلام دوستان
  من دانشگاه تبریزmba گرایش استراتژی خوندم، و الان واقعا بین مدیریت بازرگانی و راهبردی مرددم کدوم رو انتخاب کنم، از طرفی میترسم ظرفیت پذیرش راهبردی خیلی پایین باشه و اگه هم مدیریت بازرگانی انتخاب کنم، شانس قبولی پایینی داشته باشم. لطفا راهنماییم کنین.

 24. سعید می‌گه:

  سلام؛
  کسی میدونه برای دروس تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات (سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته و مدیریت دانش)، چه کتابایی رو باید خوند؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 25. شیوا می‌گه:

  سلام
  لطفا در مورد گرایشها اگر اطلاعات دارین راهنمایی کنید
  الان خودم بین مدیریت و مدیریت دولتی مرددم؟؟

 26. فاطمه می‌گه:

  سلام. ببخشید میخواستم بدونم براى رشته سیاست گذارى علم و فناورى براى دو درس نظریه ها و مبانى خط مشى گذارى دولتى و نظریه ها و مبانى مدیریت دولتى چه منبعى رو باید مطالعه کرد؟

  • شیوا می‌گه:

   سلام
   لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
   چه منابعی برای مبانی خظ مشی گذاری دولتی و نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی باید مظالعه کرد؟؟؟

 27. رضا می‌گه:

  سلام
  دوستان راهنمایی میفرمایید برای دکترا گرایش بازاریابی چه منابعی باید مطالعه کنم؟ بهترین گرایش مدیریت چه گرایشی هست؟ تشکر

  • ghost می‌گه:

   سلام
   ببین دوست عزیر این مهمه که ارشدتون چه گرایشی هستید، اگه بازرگانی نیستید که کلا فراموش کنید بازاریابی ، چون امسال تخصصی شده و بعیده که شخصی از یه گرایش دیگه مدیریت بتونه قبول بشه ، مگه اینکه با اساتید رابطه داشته باشه- اگه ارشدتون بازرگانیه ، برای رفتار مصرف کننده سرگل و رفتار مصرف کننده سید جوادین استاد دانشگاه تهران -برای بازاریابی کاتلار و ارمسترانگ نشر آموخته – بازاریابی بین المللی دکتر حقیقی – بازاریابی ۳ استاد : روستا و همکاران- بازاریابی مسینگ هام
   موفق باشید

 28. محسن مدیریت می‌گه:

  سلام دوستان بالاخره بعد از ماه ها معطلی فهمیدیم چی به چیه ولی بازهم ابهامات زیادی وجود داره
  ۱.مثلا برای رشته مدیریت صنعتی سه تا گرایش تعریف شده که معلوم نیست گرایش سوم یعنی «مدیریت» برای چی گذاشته شده و چه رشته ای محسوب میشه
  ۲.ابهام دیگه ای که وجود داره گرایش های «تولید و عملیات» و «تحقیق در عملیات» دوبار تکرار شده یکی توی رشته مدیریت صنعتی و دیگری توی رشته «مدیریت» که عرض کردم؟ خب این یعنی چی این رشته های تکراری چه فرقی باهم دارن در حالی که اصلا معلوم نیست رشته مدیریت در زیر مجموعه مدیریت صنعتی چه میکنه؟
  ۳. ابهام دیگه ای که وجود داره اینه که من اگه بخوام مدیریت پروژه یا زنجیره تآمین یا مدیریت عملکرد شرکت کنم دروس تخصصیش چه ربطی به دروس تخصصی «مدیریت تولید پیشرفته» و «تحقیق در عملیات پیشرفته» داره و چرا اساسا باید اینا رو بخونم و دروس تخصصی گرایش خودشو نخونم؟ این چجور تعیین دروس تخصصی هست و اگه اساتید مجرب تهیه کردن چرا فقط برای دوتا گرایش دروس تخصصی گذاشتن؟؟!!!!!

 29. مهناز می‌گه:

  سلام خدا قوت

  ممنون میشم گرایشهای مدیریت کارآفرینی رو بفرمایید

 30. ارزو_مدیریت دولتی می‌گه:

  سلام دوستان؛منابع مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی رو می خوام.ممنونم

 31. امیر می‌گه:

  باسلام. رشته “مدیریت راهبردی” در رشته های کنکور دکتری ۹۶ آمده در صورتی که تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ دانشگاهی قبلاً در این رشته پذیرش نداشته. کسی میدونه کدوم دانشگاهها قراره این رشته را بگیرن؟

  • هستی می‌گه:

   سلام.
   برای خود منم که مدیریتی هستم سواله.
   . تا جایی که اطلاع دارم دانشگاه تهران این رشته رو داره و دانشگاه تبریر امسال در این رشته پذیرش خواهد داشت.
   از طرفی دیگه به گمانم چون آزمون دانشگاه دولتی و آزاد یکی شده شاید دانشگاه آزاد نیز این رشته رو ارائه کنه.

   • امیر می‌گه:

    دانشگاه تهران که تا الان رشته مدیریت راهبردی نداشته. یعنی غیر از دانشگاه عالی دفاع ملی هیچ دانشگاه دولتی و آزادی این رشته را نداشته است.

 32. کنکور96 می‌گه:

  سلام
  با این تغییرات سنجش ، الان باید یه گروه گردشگری اضافه بشه که بچه های گردشگری بیان همفکری کنن لطفا

 33. فهیم می‌گه:

  سلام دوستان من الان مبهوتم که دکتری ازاد و دولتی ادغام شدن مثلا مدیریت گردشگری فقط دانشگاه علامه و علم و فرهنگ این گرایش داره اونوقت دانشگاه ازاد هم این کد رشته اضافه شده ایا ؟!! اونوقت کدوم دانشگاه ازاد ؟!!

  پاسخ دادن

 34. لیلا می‌گه:

  سلام
  شهریه دانشگاه چقدر است
  رشته مدیریت بازرگانی داره

درج نظر