مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

۱) الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

۲) علوم و معارف نهج‌البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و گرایش‌های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

۱) الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه و حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)

۴) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

۵) فقه و حقوق خصوصی

۶) مذاهب فقهی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوی (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

۱) الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

-

۲) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

۳) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

-

۴) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)

-

۵) عرفان و تصوف

-

۶) تصوف و عرفان اسلامی

-

۷) وهابیت‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

-

عناوین دروس امتحانی

۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های تاریخ، تمامی رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

۱) مذاهب کلامی

-

۲) شیعه‌شناسی

-

۳) دین‌پژوهی

-

۴) حکمت متعالیه

-

۵) حکمت هنرهای دینی

-

۶) کلام امامیه

-

۷) کلام شیعه

امامت

۸) کلام

۱) کلام جدید

۲) کلام تطبیقی

۳) ادیان غیرابراهیمی

۴) کلام اسلامی

۵) یهود و مسیحیت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های کلام و فلسفه و کلام (حکمت) اسلامی، فلسفه اخلاق

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

۱) مبانی نظری اسلام

۲) اخلاق اسلامی

۳) تاریخ تمدن اسلامی

۴) انقلاب اسلامی ایران

۵) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

* توجه: به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مدرسی معارف اسلامی می‌رساند مطابق مصوبه ۵۵۶ شورای گسترش، لازم است متقاضیان تحصیل در این رشته، دارای شرایط اختصاصی ذکر شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل باشند:

الف) دارا بودن یکی از مدارک زیر:

۱) دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی. ۲) مدرک سطح سه حوزه علمیه. ۳) گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح. ۴) مربیان رسمی گروه معارف اسلامی (اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی در مرتبه مربی) با تأیید معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان. ۵) حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش‌های پنج‌گانه دروس معارف اسلامی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه.

ب) دارا بودن شرط سنی (حداکثر سن ۴۰ سال):

تبصره ۱: شرط سنی چهل سال در زمان ثبت‌نام، ملاک عمل می‌باشد (متولدین ۱۳۵۵/۹/۱۶ به بعد).

تبصره ۲: داوطلبانی که به عضویت هیأت علمی گروه معارف با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی درآمده‌اند، از شرایط بند «ب» معاف می‌باشند.

تبصره ۳: اساتید حق‌التدریس گروه‌های معارف اسلامی به شرط داشتن مجوز تدریس از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مشروط بر این که در ۲ ترم گذشته تدریس داشته باشد) از داشتن این شرط مستثنی می‌باشند.

تذکر مهم:داوطلبانی که در این رشته مجاز به انتخاب رشته‌ شوند لازم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت: www.Asatid.org و ارسال مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت‌نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می‌گردد.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۴۰۴)

 1. علی می‌گه:

  سلام دوستان عزیز.
  آیا کسی که ارشد رشته ادیان و عرفان داره امسال می تونه در کنکور دکترای فقه و مبانی حقوق(دکترا۹۶)شرکت کنه؟

  • امین می‌گه:

   سلام دوست عزیز
   منع قانونی نداریدولی باید قوی ظاهر بشید تا خودتون را به هیات مصاحبه کننده اثبات کنید.به خاطر سابقه تون، کارتون از بچه هایی که ارشدشون فقه هستش ۲۰% مشکلتر خواهد بود.الته اگر لیسانستون هم فقه نیست،کارتون ۵۰% مشکلتره.پیشنهاد میکنم استخاره بفرمایید

 2. وای از بی عدالتی می‌گه:

  سلام برای رشته اخلاق اسلامی باید چهدر چه گروهی ثبت نام کرد و منابعش چی هست؟ ممنون

 3. مریم می‌گه:

  ازبچه های فلسفه اسلامی هیچ کسی اینجا سرنمیزنه؟ :(

 4. صدیق می‌گه:

  دوستان یه سوال
  با توجه به اینکه آزمون دولتی و آزاد یکی شده احتمالش هست که منابع تغییر کنه؟!
  مثلا فقه منابع تخصصیش شرح لمعه و اصول مظفر و فرائد هست!! احتمال داره منابع دیگه ای اضافه بشه؟؟!!

  • امین می‌گه:

   خیلی بعیده،چون منابع رشته فقه و مبانی حقوق همیشه در دانشگاه آزاد و دولتی یکی بوده و ادغام کنکورها، اصولا نباید باعث تغییر منابع بشه

 5. وای از بی عدالتی می‌گه:

  سلام خبری از تکمیل ظرفیت دکتری دولتی ندارید؟ متشکرم

 6. سارا وفا می‌گه:

  سلام دوستان
  به همتون خسته نباشید میگم
  میخوام ببینم کسی هست تا من درباره ی کنکور رشته ی تاریخ تمدن راهنماییم بکنه؟؟؟میخوام ببینم چه منابعی رو باید برا دروس تخصصی بخونم
  عاجزانه درخواست کمک دارم
  ممنونم

  • امین می‌گه:

   خب یه سر برو دانشگاه تهران یا با تماس تلفنی با اساتیداین دانشگاه، سوالت را ازشون بپرس یا شماره یکی از دانشجوهاشون را ازشون بگیر.اساتید مربوط به این رشته هم اسم و تلفنشون تو سایت دانشکده الهیات دانشگاه تهران هست.به همین راحتی…

 7. مسعود می‌گه:

  برای علوم قرآن و حدیث کتب عمومی این رشته رو حتما بخونین. کتابهایی مثل
  تاریخ قرآن رامیار
  علوم حدیث مجید معارف
  تاریخ قرآن حجتی
  علوم قرآن معرفت و التفسیر و المفسرون ایشون
  قسمت‌ةایی از المیزان و مجمع البیان

  • کنکوری می‌گه:

   سلام دوست عزیز.ممنونم از راهنماییتون.
   خیلی خیلی لطف فرمودید بالاخره اینجا یکی جواب ما رو داد.
   فقط یه سوال: قسمتهایی از المیزان و مجمع البیان، میشه بفرمایید چه قسمتهایی رو باید بخونیم؟

 8. ستاره می‌گه:

  سلام وقت بخیر
  من داوطلب آزمون دکترای ادیان و عرفانم که تمایل دارم دانشگاه آزاد بخونم
  لطفا راهنمایی بفرمایید با ابلاغیه جدید مبنی بر ادغام آزمون سراسری و آزاد ،زبان انگلیسی تخصصی است یا عمومی؟

 9. خواستار کمکم ازشما دوستان می‌گه:

  سلام
  بچه ها چراکسی این سایت جواب نمیده؟من منتظرم همچنان:’(

  • امین می‌گه:

   من متخصص علوم رفتاری نیستم فقط نظر شخصیم را میگم
   ۱٫ممکنه اساساً دچار وسواس فکری باشی.برو پیش یه روانپزشک و حالاتت را بگو
   ۲٫ممکنه سرسری میخونی و یادگیریت عمیق نیست.زیاد خوندن با عمیق و مفهومی خوندن فرق داره!برا همین تسلط کافی روی مطلب نداری
   ۳٫شایدم استرست زیاده و مانعه تمرکزت میشه.این مساله با مراجعه به روانشناس و مصرف برخی دمنوشهای گیاهی قابله حله

 10. معصومه می‌گه:

  فقه و حقوق -
  سلام دوستان
  برای آزمون سال ۹۶ میخوام شرکت کنم میشه راهنماییم کنید برای رشته فقه و حقوق دقیقا چه منابعی بخونم؟

 11. خواستار کمکم ازشما دوستان می‌گه:

  باسلام خدمت دوستان خوبم تو این سایت،من رشته ام فلسفه وکلام اسلامی است.
  ازتون درموردچندمشکلم راهنمایی میخواستم:۱)من بااینکه زیادمطالعه میکنم نمیتونم موقع جلسه کنکورخوب تست بزنم خیلی دچارشک وتردیدمیشم
  ۲)زبان عمومی ام اصلانمیتونم بزنم.
  میشه کمکم کنید.

 12. کنکوری می‌گه:

  دوستان عزیز هم رشته ای من گرایشم علوم قرآن و حدیث…..ممنون میشم اگه از منابع اطلاعی دارید اعلام بفرمایید

 13. کنکوری می‌گه:

  با سلام خدمت همه دوستان عزیز.

  با توجه به اینکه سازمان سنجش منبع معرفی نمیکنه و فقط عناوین رو اعلام میکنه…..لطفا اگه دوستان نسبت به منابع درسی آزمون اطلاعی دارند اعلام بفرمایید تا همگی استفاده کنیم.
  با تشکر.

 14. صدیق می‌گه:

  سلام بچه ها
  منابع بالاخره مشخص شد، با اقتدار و توکل شروع کنیم و پیش بریم.
  موفق باشید.

 15. سمانه می‌گه:

  بچه ها کسی هست که دکتری فلسفه و کلام اسلامی قبول شده باشه؟ چه منابعی رو باید خوند؟ مصاحبه چه جوریه؟ من از وضعیت جدید اصلا خبر ندارم. تو رو خدا توضییح بیشتری بدید. خود سازمان سنجش که تو روشن کردن تکلیف داوطلبها که صفر صفره

 16. فرشته می‌گه:

  سلام توروخدایکی بگه منابع دکتری فقه وحقوق چی هستن؟

  • امین می‌گه:

   برای صرف و نحو همون مبادی۴ را بخون البته باید انقدر تستهای ترجمه و صرف و نحو انتشارات پردازش را کار کنی تا راه بیفتی
   برای زبان، شیعه در اسلام را به عنوان دستگرمی بخون، بعدش باید ده پونزده باب از ابواب کلیدی فقهی دایره المعارف اسلام را هم بخونی.اگه زبانت متوسط باشه،با خوندن همه اینها تازه شاید خوشبینانه۱۰-۱۵ درصد بتونی بزنی
   برای فقه شرح لمعه را مسلط باش البته از شزایع و برخی کتب دیگه هم سوال میدن ولی لرزش خوندن نداره
   برای اصول هم اصول مظفر را مسلط باش و امهات برائت و تخییر و احتیاط را هم از رسائل شیخ انصاری بخون

 17. N می‌گه:

  بچه ها من سوالای اسفند زبانو با کتاب شیعه در اسلام تطبیق دادم ولی اصلا یه دونم از این کتاب نیستش!!!!تو رو خدا اگه کسی منبع درستو میدونه بگه

 18. بی نام می‌گه:

  سلام کبری خانم. موسسه حافظون در تهران هست . ضمنا کلاسهای جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز وجود دارد

 19. فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌گه:

  سلام کسی از عزیزان جایی قبول شدن و با چه رزومه ای لطفا پاسخ دهید

 20. زهرا می‌گه:

  سلام اگه کسی اطلاع داره منابع دکترا الهیات گرایش فلسفه و کلام بهم معرفی کنه ممنون میشم .

 21. کبری می‌گه:

  سلام بچه ها لطف کنید یه موسسه به من معرفی کنید واسه کنکور دکترا صرف ک نحو ۴و استعداد تحصیلی

 22. مریم socio می‌گه:

  سلام دوستان عزیزم . من مریم و رشته ام جامعه شناسی است در شب احیا برای موفقیتتان دعا کردم . التماس دعا

 23. فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌گه:

  با سلام و با عرض قبولی طاعات و عبادات
  آیا تا الان از دانشگاهها با شما تماس گرفتن ؟

 24. یاسین می‌گه:

  سلام.درود بر بچه های للهیات.ببخشید کسی میدونه آزمون آبان هست یا نه؟منابعش تخصصیه یا همون سابقه؟

  • کنکوری می‌گه:

   سلام بر همگی……طاعاتتون قبول.

   چیزی که واضحه اینکه فعلا خودشونم نمیدونن قراره این آزمون برگزار بشه یا نه.
   من خودم شخصا چند روز پیش از بخش پاسخگویی سازمان سنجش سوالی برااشون ارسال کردم مبنی بر برگزار شدن این آزمون…………که پاسخ دادن بر طبق اطلاع قبلی فعلا آزمون آبان سرجاشه اما اگه قرار باشه تغییر کنه اطلاع رسانی میکنیم. پس فعلا حذف نشده اما بنظر من نمیشه گفت که صد در صد هم برگزار میشه.

  • مسعود می‌گه:

   آقا جون اصلا آزمون آبانی در کار نیست. مگه اطلاعیه ها ژی سنجش رو نمی‌بینین. برای آبان هیچ آزمونی در کار نیست. برای اسفند بخونین. موفق باشید.

 25. پرنده می‌گه:

  سلام خسته نباشید کسی میدونه منابع علوم قرآنی چیه؟
  فرق این رشته با رشته علوم قران و حدیث چیست یعنی فقط قسمت حدیث حذف میشود یا نه؟

  آیا ابان امتحانه اگه هست باتوجه به ۵۰ ۵۰ شدن ازمون و مصاحبه منابع فرق کرده

 26. سبا می‌گه:

  امسال دیگه واقعا شورشو در آوردن. من چند تا دانشگاه برای مصاحبه رفتم نه طرز برخوردشون خوب بود و نه سوالاتشون استاندارد.معلوم نبود ملاک چیه؟هدف چیه؟اینا یعنی نمیدونن دانشجویی که توی بهترین دانشگاهها با بهترین معدل کارشناسی و ارشدشو تموم کرده و چندین مقاله د اره و بهترین رتبه رو هم در سنجش کسب کرده پس حتما میتونه دکتری رو هم بخونه. خوبه درجا برای هیئت علمی شدن استخدام نمیکنن که این همه هم سخت گیری میکنن.

  • امین می‌گه:

   اگه غیر از این باشه باید تعجب کرد!
   اخیرا تخلف یک سری از دانشگاهها در جذب دانشجوی دکتری اعلام شد!
   تازه معلوم نیست چقدر تابلو تخلف کردن که دیگه وزارت علوم هم کم آورده و مجبور به اعلام رسمی خبر این تخلف شده.
   وزارت علوم عملاً به دانشگاهها میگه:ضابطه= تشریفات(دوست داشتی رعایت کن؟دوست نداشتی نکن)اسمش هم اینه که اساتید، در تشخیص دانشجوی باسواد، اختیار و آزادی دارند

 27. عابد می‌گه:

  سلام دوستان اگر کسی برا مصاحبه کلام دانشگاه پیام نور رفته لطف کنه ما را هم راهنمایی کنه.

 28. احسان می‌گه:

  سلام
  خواهشا خواهشا خواهشا هر عزیزی که میتونه
  به سوال بنده جواب بده
  فوری نیاز دارم
  برای کنکور دکتری الهیات
  درس عربی و زبان انگلیسی
  چه منابعی رو باید بخونم تا موفق بشم؟
  بیشتر سوالات عربی رو چه محوری تاکید شده؟

 29. هدی می‌گه:

  یادم رفت بگم الهیات گرایش فقه ومبانی حقوق

 30. هدی می‌گه:

  سلام،لطفا راهنمایی کنید برای رشته الهیات دکتری کتابهای فقه واصول از چه منابعی استفاده بشه ونام مولفها بفرستین،ممنون میشم چون نمیدونم اصول از مظفر وفقه از کی باشه،و فقط خوندن کتابای ارشد کفایت میکنه یا به کارشناسی هم مراجعه بشه،لطفا اگه ضرایب رو می دونید بیان کنید

 31. صدیق می‌گه:

  بچهای فقه که رفتن مصاحبه توروخدا یکم درباره آزمون کتبی بگید، تستی بود یا تشریحی؟ سوالات کلی بود یا جرئئ؟؟؟
  چرا کسی جواب نمی ده؟؟!!!!!!!!

 32. داوطلب 95 می‌گه:

  برای دانشگاه پیام نور برای رشته فقه و حقوق رفته بودم، خیلی جالب بود.۱۴۰ نفر برای مصاحبه دعوت شده بودن، و فقط ۵ نفر پذیرش میشن.مصاحبه هم خیلی تخصصی و دقیق انجام میشد.

درج نظر