در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته باستان شناسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– دوره پیش از تاریخ و دروان تاریخی ایران شامل ( ایلام – مادها – هخامنشی – اشکانی – ساسانی )

  دروس کارشناسی ارشد:

–  دوران اسلامی شامل معماری و شهرسازی – هنرها – فنون و صنایع – خطوط و کتابت

– مبانی باستان شناسی شامل تاریخچه – نظریات – روش ها و فنون