///پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه خوارزمی در سال 97

مدرسان شریف

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه خوارزمی در سال 97

دانشگاه خوارزمی از میان فارغ‌ لتحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های منتخب برای سال تحصیلی 97-98 دانشجوی دکتری بدون کنکور می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه خوارزمی در نظر دارد از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون در جهت چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق آیین نامه شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته های اعلام شده مندرج در جدول پیوست در سال تحصیلی 98-97 دانشجو بپذیرد.

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه خوارزمی

شرایط پذیرش:

 1. دانش آموختگان دارای میانگین کل 16 و یا بالاتر در مقطع کارشناسی
 2. دانش آموختگان دارای میانگین کل 17 و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد (دفاع از نمره پایان نامه با درجه عالی بین نمره 20- 18) میباشند.
 3. تاریخ فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد متقاضی از تاریخ 95/2/1 به بعد باشد.
 4. طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 5 نیمسال باشد.
 5. کسب حداقل 7 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی در زمان بررسی مدارک الزامی میباشد. داشتن حداقل یک مقاله علمی و پژوهشی یا ISI مستخرج از پایان نامه. چنانچه متقاضی هنوز موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده، مقالات ارائه شده باید در جهت رشته دانشجو باشد.
 6. کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی.
 7. پذیرش برای ورود به دوره تحصیلی دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی، صرفا از بین دانش آموختگان دانشگاه های زیر انجام خواهد شد: دانشگاه های اصفهان، الزهرا (س)، شهید بهشتی، خوارزمی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، یزد، همدان، صنعتی سهند، علوم پایه زنجان، کاشان، کرمان، گیالن و مازندران.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده:

مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.

تبصره های مهم:

تبصره 1: در صورتی که متقاضی، از بین شرایط اختصاصی، حائز شرایط در یکی از سه بند زیر نباشد، بند 1 مربوط به داشتن حداقل معدل 16 کارشناسی (حداکثر یک نمره پایینتر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می باشد)، یا بند 2 مربوط به داشتن حداقل معدل 17 کارشناسی ارشد (حداکثر یک نمره پایین تر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می باشد) و یا بند 4 مربوط به طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (حداکثر یک نیمسال بیشتر از سنوات تعیین شده قابل قبول میباشد)، مجاز به شرکت در فراخوان بوده و مدارک ایشان بررسی خواهد شد.

تبصره 2: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی، فرصت خواهد داشت مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش می باشد به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره 3: منظور از پذیرش نهایی مقاله داخلی، پذیرش با ذکر شماره چاپ در مجله و زمان چاپ می باشد و برای مقاله خارجی، داشتن شماره DOI شرط پذیرش قطعی مقاله می باشد.

2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تائید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا) باید تائید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

4- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تائید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

5- مقاله، اختراع و یا کتابی معتبر خواهد بود که داوطلب در آن نفر اول و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد. در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

نکات مهم:

 •  دانشجویان فعلی دوره کارشناسی ارشد باید تا تاریخ 97/6/31 دانش آموخته شوند.
 • دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور، آزاد، دوره های مجازی، نیمه حضوری، اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.
 • اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد مطابق با جدول رشته ها میباشد.
 • تغییر رشته و گرایش پس از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت نام الکترونیکی :

 1. تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.
 2. یک قطعه عکس 4×3 جدید با ذکر مشخصات در پشت آن.
 3. تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی.
 4. تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتما در آن درج شده باشد (معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود).
 5. تصویر ریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به صورت ناپیوسته بوده است).
 6. تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی.
 7. تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد
 8. تصویر صفحه اول مقاالت متقاضی که در مجالت معتبر علمی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقالات ISI , ISC به همراه مستندات رتبه مجله ای که در آن چاپ یا پذیرش شده باشد (تصویر جلد مجله الزامی می باشد).
 9. گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.
 10. گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی – پژوهشی بودن مجله ای که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.
 11. تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانسها، کلیه تالیفات، کتب، فعالیتهای پژوهشی داوطلب.
 12. گواهی دال بر احراز حدنصاب یکی از آزمون های زبان معتبر (در صورت دارا بودن) مطابق با جدول شماره 4.
 13. معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا) برای برگزیدگان جشنواره های علمی.
 14. معرفی نامه از دبیرخانه المپیادهای دانشجویی کشور برای دانشجویان دارای رتبه در المپیاد.
 15. تصویر فیش واریزی جهت هزینه ثبت نام به مبلغ 1/200/000ریال (یک میلیون و دویست هزار ریال) به شماره حساب 0103033939000 بانک ملی شعبه اقبال کد 501 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز گردد. ضمنا هزینه ی دریافت شده جهت بررسی مدارک بوده و به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
 16. ارائه اصل و یک کپی از فیش واریزی همراه مدارک الزامی می باشد.
 17. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اولیه
 18. تکمیل فرم تعهد (فرم شماره 2) مخصوص دانشجویان سال اخر

تبصره مهم:

 • دانشجویان متقاضی مشروط به اینکه تا تاریخ97/6/31 فارغ التحصیل شوند میتوانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند.
 • مدارک داوطلبان و وجه دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. به مدارک ناقص و یا ثبت نام پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • دانشکده در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار می باشد.
 • ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل سوابق کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی میباشد.
 • با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت میباشد. داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.
 • پذیرش نهایی داوطلب بطور همزمان از طریق چند دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور مجاز نیست، مضافا آنکه داوطلب نمی تواند بطور همزمان توسط چندین دانشگاه درخواست پذیرش قطعی نماید.
 • بدیهی است تاریخ اعلام شده برای بررسی مدارک ( 97/2/25) به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و ثبت نام های پس از تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نمیگیرد.
 • پذیرش دانشجویان به صورت مشروط بوده و پس از تایید سازمان سنجش و مراجع ذیصالح قطعی میگردد.
 • درصورت احراز هرگونه مطلب خالف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.
 • خواهشمند است متقاضیان قبل از تکمیل فرم درخواست شرایط فراخوان را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از احراز شرایط نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

نحوه ثبت نام و بارگزاری مدارک:

 1. مهلت ثبت نام حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه سال 1397 خواهد بود.
 2. ثبت نام در فراخوان به صورت اینترنتی می باشد. لذا خواهشمند است از ارسال هرگونه مدارک به دفتر استعدادهای درخشان خودداری نمایید.
 3. اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و همچنین زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع متقضی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید لذا از هر گونه تماس غیر ضروری با این دفتر خودداری فرمائید.
پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه خوارزمی در سال 97
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۴-۲۶ ۲۳:۳۵:۴۷ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
نام
نام

موقع ثبت نام در سایت این شرط جدید رو گذاشتن

نام
نام

آخه چرا این دانشگاه این شرط رو گذاشته که رشته کارشناسی مون با رشته دکتری یکی باشه؟!