مدرسان شریف

شرایط شرکت در مصاحبه دانشگاه تهران برای پذیرفته شدگان کنکور دکتری

۱۳۹۰-۲-۲۳ ۱۲:۴۸:۲۳ +۰۴:۳۰۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۰|دکتری سراسری|

دانشگاه تهران شرایط شرکت در مصاحبه این دانشگاه برای داوطلبان کنکور دکتری بعد از معرفی چند برابر ظرفیت پذیرش از سوی سازمان سنجش را اعلام کرد. […]