مدرسان شریف

سنجش و دانش

کتاب مصاحبه دکتری

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نفت (کد 2352)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۵۹:۱۹ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نفت و بهره برداری مخازن|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی نفت هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی نفت لازم است با توجه به سرفصل‌های [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی (کد 2359)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۱:۰۱:۴۱ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی مواد و متالورژی|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی لازم است [...]

منابع آزمون دکتری رشته فناوری نانو – نانوالکترونیک (کد 2364)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۱:۲۴:۲۵ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نانو الکترونیک|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته فناوری نانو- نانوالکترونیک هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری فناوری نانو- نانوالکترونیک لازم است با توجه [...]

منابع آزمون دکتری رشته فناوری نانو – نانومواد (کد 2363)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۱:۲۳:۳۶ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نانو مواد|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته فناوری نانو- نانومواد هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری فناوری نانو- نانومواد لازم است با توجه [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی (کد 2360)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۱:۲۲:۳۵ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی شیمی|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی شیمی لازم است با توجه به سرفصل‌های [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی (کد 2362)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۱:۲۲:۰۸ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|بیوتکنولوژی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی لازم است [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر – فرایند پلیمریزاسیون

۱۳۹۳-۷-۲ ۲۳:۳۱:۵۳ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|فرایند های پلیمریزاسیون|

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری مهندسی پلیمر - فرایند پلیمریزاسیون پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.   فهرست منابع پیشنهادی مواد امتحانی برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمر (کد 2339)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۵۲:۱۰ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|صنایع پلیمر, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر - پلیمر هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی پلیمر - پلیمر لازم است [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک (کد 2348)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۵۵:۳۵ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|بیومکانیک, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک لازم است [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل (کد 2334)

۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۵۰:۰۶ +۰۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دینامیک پرواز و کنترل, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل هستند. داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری مهندسی هوافضا - [...]