مدرسان شریف

عالم زاده

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نفت (کد 2352)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۷:۰۰:۲۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نفت و بهره برداری مخازن|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی (کد 2359)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۷:۰۳:۲۸۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, مهندسی مواد و متالورژی|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته فناوری نانو – نانوالکترونیک (کد 2364)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۷:۱۳:۳۰۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نانو الکترونیک|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته فناوری نانو – نانومواد (کد 2363)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۷:۱۳:۰۲۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|منابع آزمون دکتری, نانو مواد|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی (کد 2362)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۷:۱۲:۳۹۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|بیوتکنولوژی, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر – فرایند پلیمریزاسیون

۱۳۹۳/۷/۲ ۲۰:۰۱:۵۳۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|فرایند های پلیمریزاسیون|

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری مهندسی پلیمر - فرایند پلیمریزاسیون پیشنهاد شده است. [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمر (کد 2339)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۶:۲۰:۵۱۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|صنایع پلیمر, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک (کد 2348)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۶:۳۶:۵۵۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|بیومکانیک, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]

منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل (کد 2334)

۱۳۹۸/۶/۱۲ ۶:۱۹:۲۲۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دینامیک پرواز و کنترل, منابع آزمون دکتری|

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 99 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز [...]