مدرسان شریف

عالم زاده

جذب دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۳/۳/۶ ۱۵:۴۷:۱۷۵ خرداد, ۱۳۹۳|دکتری استعداد درخشان|

دانشگاه شهید بهشتی  از  بين دانش‌آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسي‌ارشد برای نيم‌ سال اول سال تحصيلي 94-93 در دوره دکتری بدون آزمون، دانشجو مي‌پذيرد. [...]