صفحه اصلی/2019/دسامبر

مدرسان شریف

عالم زاده

نکات مهم انتخاب رشته دکتری نقشه‌برداری – فتوگرامتری

۱۳۹۹/۴/۱ ۹:۱۳:۵۳۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, فتوگرامتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری نقشه‌ برداری - فتوگرامتری لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی

۱۳۹۹/۴/۱ ۸:۵۸:۱۶۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری نقشه‌ برداری - سیستم اطلاعات مکانی لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری عمران – آب و سازه‎‌های هیدرولیکی

۱۳۹۹/۴/۱ ۸:۵۷:۰۷۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سازه های هیدرولیکی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری عمران - آب و سازه‎‌های هیدرولیکی لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

۱۳۹۹/۴/۱ ۸:۵۶:۰۶۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سازه های دریایی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی لازم است نسبت به انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – طراحی کاربردی

۱۳۹۹/۴/۱ ۸:۵۴:۱۴۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک جامدات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - طراحی کاربردی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]