صفحه اصلی/2019/دسامبر
مدرسان شریف

عالم زاده

نکات مهم انتخاب رشته دکتری نقشه‌برداری – فتوگرامتری

۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳:۵۳:۴۰۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, فتوگرامتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری نقشه‌ برداری - فتوگرامتری لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی

۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳:۵۰:۵۹۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سیستم اطلاعات جغرافیایی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری نقشه‌ برداری - سیستم اطلاعات مکانی لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری عمران – آب و سازه‎‌های هیدرولیکی

۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳:۴۹:۵۲۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سازه های هیدرولیکی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری عمران - آب و سازه‎‌های هیدرولیکی لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]