صفحه اصلی/مدیریت وب سایت

About مدیریت وب سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیریت وب سایت has created 4707 blog entries.
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس

اعلام زمان بندی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۵/۱۹ ۹:۳۶:۳۳۱۹ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری وزارت بهداشت|

زمانبندی و محل برگزاری مصاحبه کنکور دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام مرکز سنجش پزشکی، برنامه [...]

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری ۱۴۰۱ وزارت بهداشت

۱۴۰۱/۵/۱۹ ۵:۲۳:۵۴۱۹ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری وزارت بهداشت|

نحوه ارسال مدارک و سایر جزئیات برگزاری مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱ اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام مرکز [...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون MSRT مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۵/۱۸ ۱۵:۳۶:۰۶۱۸ مرداد, ۱۴۰۱|آزمون های زبان|

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج اعلام کرد: مهلت ثبت نام در آزمون زبان MSRT مردادماه تا ۱۹ مرداد تمدید شد. به گزارش باشگاه [...]

اعلام مدارک موردپذیرش کنکور دکتری ۱۴۰۲ وزارت بهداشت

۱۴۰۱/۵/۱۸ ۱۱:۴۸:۱۸۱۸ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری وزارت بهداشت|

مدارک تحصیلی مورد پذیرش کنکور دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش [...]

اعلام دروس و ضرایب آزمون دکتری ۱۴۰۲ وزارت بهداشت

۱۴۰۱/۵/۱۸ ۱۱:۵۱:۳۰۱۸ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری وزارت بهداشت|

سرفصل‌های امتحانی و ضرایب دروس آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

تمدید مجدد انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۵/۱۷ ۸:۲۸:۰۲۱۲ مرداد, ۱۴۰۱|دکتری وزارت بهداشت|

انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱ تا ۱۸ مردادماه تمدید شد. به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام مرکز سنجش پزشکی، مهلت انتخاب [...]