دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی کد 2726

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۴۶:۲۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (فارماکولوژی، فیزیولوژی، اصول جراحی و بی‌هوشی دامپزشکی، جراحی عمومی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بافت‌شناسی مقایسه‌ای کد 2725

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۴۶:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بافت شناسی مقایسه ای, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بافت‌شناسی مقایسه‌ای در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد ( بافت‌شناسی، کالبدشناسی مقایسه‌ای، جنین شناسی) (با ضریب 4) 2- استعداد تحصیلی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای کد 2724

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۴۷:۰۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای عناوین دروس امتحانی مجموعه آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فیزیولوژی کد 2723

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۴۹:۱۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فیزیولوژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فیزیولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فیزیولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی (۱ و ۲)، فارماکولوژی، بیوشیمی، بافت‌شناسی و آناتومی) (با ضریب 4) 2- [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فارماکولوژی دامپزشکی کد 2722

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۴۹:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فارموکولوژی دامپزشکی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فارماکولوژی دامپزشکی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فارماکولوژی دامپزشکی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فارماکولوژی دامپزشکی – میکروبیولوژی – سم‌شناسی – بیماری‌های دام، طیور و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 سم‌شناسی کد 2721

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۴۹:۵۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سم شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته سم‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه سم‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل )سم‌شناسی پایه و دامپزشکی، فیزیولوژی (سلولی و مولکولی)، بیوشیمی (متابولیسم)، فارماکولوژی (سم‌شناسی دارویی)) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فناوری تولید مثل دامپزشکی کد 2720

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۵۰:۲۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فناوری تولید مثل دامپزشکی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فناوری تولیدمثل در دامپزشکی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی تولیدمثل، جنین‌شناسی، مامایی، اصول انتخاب و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوتکنولوژی کد 2719

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۵۰:۴۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوتکنولوژی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوتکنولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوتکنولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل ( بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ایمونولوژی، ژنتیک) (با ضریب 4) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ایمنی‌شناسی کد 2718

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۵۱:۰۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|ایمنی شناسی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ایمنی‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ایمنی‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه‌ای شامل (ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی، باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها، ویروس‌شناسی و بیماری‌ها، قارچ‌شناسی و بیماری‌ها) (با ضریب 4) 2- استعداد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 قارچ‌شناسی کد 2717

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۵۱:۲۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, قارچ شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته قارچ‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه قارچ‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل ( قارچ‌شناسی و بیماری‌ها، ایمنی‌شناسی، باکتری‌شناسی عمومی، ویروس‌شناسی و بیماری‌ها) (با ضریب 4) [...]