حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ایمنی‌شناسی (کد 2718)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۳:۰۵:۱۳ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|ایمنی شناسی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]