حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیان (کد 2710)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۵۷:۰۹ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بهداشت آبزیان, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]