حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت مواد غذایی (کد 2711)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۵۷:۱۴ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بهداشت مواد غذایی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]