حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی (کد 2719)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۳:۰۵:۲۱ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیوتکنولوژی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]