//گروه علوم انسانی

مصاحبه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۸ ۱۹:۰۴:۲۵ +۰۴:۳۰۲۸ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت فناوری اطلاعات, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۸ ۱۹:۰۳:۳۱ +۰۴:۳۰۲۸ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم ‌یابی و ایمنی ترافیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری [...]

مصاحبه دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۸ ۱۸:۳۶:۲۵ +۰۴:۳۰۲۸ فروردین, ۱۳۹۸|علوم سیاسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین ‌الملل به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مدیریت دولتی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۸ ۱۸:۴۰:۴۰ +۰۴:۳۰۲۸ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت دولتی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذسیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری فلسفه علم (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۰۰:۵۰:۲۶ +۰۴:۳۰۲۵ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه فلسفه علم, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فلسفه علم به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری فلسفه منطق (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۰۰:۴۹:۵۵ +۰۴:۳۰۲۵ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه فلسفه منطق, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فلسفه منطق به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۴ ۰۸:۲۱:۱۱ +۰۴:۳۰۲۴ فروردین, ۱۳۹۸|زبان و ادبیات عرب, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عرب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی (راهنما + سوالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۳ ۲۳:۵۸:۵۱ +۰۴:۳۰۹ فروردین, ۱۳۹۸|زبان و ادبیات فارسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت فناوری اطلاعات کد 2167

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۱۹:۴۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت فناوری اطلاعات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) کسب و کار هوشمند 2) مدیریت خدمات و توسعه فناوری عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک کد 2166

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۱۹:۱۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مدیریت پیشگیری از جرم 2) مدیریت ایمنی ترافیک 3) جرم‌یابی عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک در آزمون دکتری 98 به [...]