صفحه اصلی/آزمون دکتری آزاد/گروه علوم انسانی

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۲۰:۳۴۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مدیریت فناوری اطلاعات|

سوالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۲۰:۲۸۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

سوالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زبان و ادبیات عربی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۰:۲۵:۳۶۱۶ آبان, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات عرب, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عربی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات عربی (2110)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۰:۵۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان و ادبیات عرب|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عربی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان و ادبیات [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مدیریت فناوری اطلاعات (2167)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۱۷:۴۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مدیریت فناوری اطلاعات|

سوالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مدیریت فناوری اطلاعات به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مدیریت پیشگیری از جرم، جرم ‌یابی و ایمنی ترافیک (2166)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۲۲:۴۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

سوالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم ‌یابی و ایمنی ترافیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور [...]