حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی (کد 2101)

۱۳۹۸-۱-۱۴ ۱۸:۲۴:۴۱ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زبان و ادبیات فارسی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]