کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فلسفه علم

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۵۲:۴۷۱ فروردین, ۱۳۹۹|مجموعه فلسفه علم, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فلسفه علم سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ

۱۴۰۱/۵/۸ ۱۱:۲۱:۳۹۳ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, مجموعه فلسفه علم|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ بر اساس دفترچه ثبت نام [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه علم (کد 2138)

۱۴۰۱/۱/۲۸ ۶:۴۳:۰۳۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مجموعه فلسفه علم|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه علم بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه [...]