///مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری مدیریت پیشگیری از ﺟﺮم، ﺟﺮم یابی و ایمنی ترافیک

۱۳۹۸-۱۱-۶ ۱۴:۵۵:۱۳ +۰۳:۳۰۱۹ آبان, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری مدیریت پیشگیری از ﺟﺮ [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک (کد 2166)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۵:۳۵:۲۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]