آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۸:۴۰:۵۹ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|مهندسی کامپیوتر|

معرفی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته مهندسی کامپیوتر - [...]

آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۸:۳۹:۲۲ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|مهندسی کامپیوتر|

معرفی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته مهندسی کامپیوتر - [...]

آزمون دکتری آزاد مهندسی کامپیوتر – سیستم های نرم افزاری 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۸:۳۸:۳۹ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|مهندسی کامپیوتر|

معرفی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد [...]