حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد 2412)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۱:۳۸:۲۹ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, علوم و صنایع غذایی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]