صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 بیومکانیک ورزشی (2119)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۵۲:۳۸۲ مهر, ۱۳۹۹|بیومکانیک ورزشی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 بیومکانیک ورزشی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 رفتار حرکتی و روان ‌شناسی ورزشی (2118)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۸:۴۳۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, رفتار حرکتی|

سوالات آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان ‌شناسی ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 رفتار [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آسیب‌ شناسی ورزشی (2117)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۷:۴۸۲ مهر, ۱۳۹۹|آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری آسیب‌ شناسی ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آسیب‌ شناسی ورزشی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فیزیولوژی ورزشی (2116)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۶:۲۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فیزیولوژی ورزشی|

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فیزیولوژی ورزشی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مدیریت ورزشی (2115)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۳:۳۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مدیریت ورزشی|

سوالات آزمون دکتری مدیریت ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مدیریت ورزشی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم اقتصادی (2112)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۲:۳۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه علوم اقتصادی|

سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم اقتصادی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (2108)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۳۵:۲۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی|

سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم اجتماعی (2125)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۳۸:۳۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه علوم اجتماعی|

سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم اجتماعی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان های باستانی ایران (2809)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۳۷:۱۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فرهنگ و زبان های باستانی|

سوالات آزمون دکتری زبان های باستانی ايران سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان های باستانی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان ‌شناسی (2808)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۳۰:۱۳۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان شناسی|

سوالات آزمون دکتری زبان ‌شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان ‌شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات انگلیسی (2806)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۷:۳۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان و ادبیات انگلیسی|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان و ادبیات [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان انگلیسی (2805)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۶:۴۷۲ مهر, ۱۳۹۹|آموزش زبان انگلیسی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آموزش زبان انگلیسی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان آلمانی (2804)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۵:۲۹۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان آلمانی|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آموزش زبان آلمانی به [...]