/آزمون دکتری سراسری

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فرهنگ و زبان‌های باستانی کد 2809

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۰:۰۴:۳۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فرهنگ و زبان های باستانی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (زبان‌های ایران باستان و میانه (اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه (پهلوی)، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زبان‌شناسی کد 2808

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۰:۰۳:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زبان شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زبان‌شناسی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) زبان‌شناسی 2) آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان عناوین دروس امتحانی مجموعه زبان‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (کلیات زبان‌شناسی) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ترجمه کد 2807

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۰:۰۳:۰۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|ترجمه, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ترجمه برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ترجمه در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تدریس، زبان‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در ترجمه، نظریه‌های ترجمه، نقد ترجمه، فرهنگ و جامعه‌شناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زبان و ادبیات انگلیسی کد 2806

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۰:۰۲:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زبان و ادبیات انگلیسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زبان و ادبیات انگلیسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی ۱ و ۲، فنون و صناعات) و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آموزش زبان انگلیسی کد 2805

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۰:۰۱:۰۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آموزش زبان انگلیسی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه آموزش زبان انگلیسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (آزمون‌سازی زبان، روش تحقیق در مسائل آموزش زبان، مسائل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آموزش زبان آلمانی کد 2804

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۰۹:۵۹:۱۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زبان آلمانی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آموزش زبان آلمانی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه آموزش زبان آلمانی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (دستور زبان آلمانی، واژه‌سازی) و کارشناسی ارشد شامل (ترجمه متون، ساخت زبان آلمانی، مسائل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آموزش زبان روسی کد 2803

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۰۹:۵۱:۱۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زبان روسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آموزش زبان روسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه آموزش زبان روسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (دستور زبان روسی) و کارشناسی ارشد شامل (زبان روسی معاصر (آواشناسی، صرف‌ونحو)، واژه‌شناسی و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ادبیات فرانسه کد 2802

۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۰۹:۴۹:۲۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زبان فرانسه|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ادبیات فرانسه برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ادبیات فرانسه در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (دوره‌های ادبی (ادبیات قرون ۱۷ تا ۲۰)، گرامر پیشرفته، واژه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (تحلیل متون، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 آموزش زبان فرانسه کد 2801

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۵:۲۷:۵۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زبان فرانسه|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته آموزش زبان فرانسه برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه آموزش زبان فرانسه در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان‌شناسی، گرامر پیشرفته، واژه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (زبان‌شناسی کاربردی، مسائل آموزش زبان، ارزشیابی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 تئاتر کد 2507

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۴:۰۱:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تئاتر, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته تئاتر برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه تئاتر در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ تئاتر ایران و جهان، تحلیل نمایش، نقد نمایش، نظریات معاصر تئاتر، مطالعات تطبیقی تئاتر) [...]