صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زبان‌‌های باستانی ایران ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۱۴:۳۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, فرهنگ و زبان های باستانی|

سوالات آزمون دکتری زبان‌‌های باستانی ایران سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۵:۳۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات انگلیسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۵:۰۴۲۸ آبان, ۱۴۰۰|آموزش زبان انگلیسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۳:۱۸۲۸ آبان, ۱۴۰۰|آموزش زبان فرانسه, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۲:۴۱۲۸ آبان, ۱۴۰۰|بافت شناسی مقایسه ای, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۲:۳۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]