حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیومکانیک ورزشی (کد 2119)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۴:۱۰:۰۱ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیومکانیک ورزشی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]