رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (کد 2806)

۱۳۹۷-۹-۷ ۱۱:۳۷:۰۹ +۰۳:۳۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, زبان و ادبیات انگلیسی|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی هستند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که داشتن شرط تجانس جهت شرکت [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی (کد 2809)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۶:۰۱ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, فرهنگ و زبان های باستانی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎنﻫﺎی باستانی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎنﻫﺎی باستانی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.  پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت انگلیسی (کد 2806)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۹:۰۳ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|زبان و ادبیات انگلیسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت انگلیسی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت انگلیسی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن روسی (کد 2803)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۸:۱۹ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|زبان روسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﻣﻮزش زﺑﺎن روسی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن روسی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎنی (کد 2804)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۷:۴۴ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|زبان آلمانی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﻣﻮزش زﺑﺎن آلمانی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن آلمانی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی (کد 2805)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۷:۰۶ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|آموزش زبان انگلیسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ (کد 2801)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۶:۱۵ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|زبان فرانسه, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ادبیات فراﻧﺴﻪ (کد 2802)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۵:۰۹ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|زبان فرانسه, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ادبیات فراﻧﺴﻪ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ادبیات فراﻧﺴﻪ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی (کد 2808)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۴:۰۴ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|زبان شناسی, ظرفیت دانشگاه ها|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته زبان شناسی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) زبان شناسی (بدون گرایش) 2) آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن   داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه زبان شناسی شرکت نمایند و با توجه به [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺗﺮﺟﻤﻪ (کد 2807)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۱۳:۰۵ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ترجمه, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺗﺮﺟﻤﻪ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺗﺮﺟﻤﻪ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند .پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به [...]