دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان های باستانی ایران (2809)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۳۷:۱۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فرهنگ و زبان های باستانی|

سوالات آزمون دکتری زبان های باستانی ايران سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان های باستانی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان ‌شناسی (2808)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۳۰:۱۳۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان شناسی|

سوالات آزمون دکتری زبان ‌شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان ‌شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات انگلیسی (2806)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۷:۳۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان و ادبیات انگلیسی|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان و ادبیات [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان انگلیسی (2805)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۶:۴۷۲ مهر, ۱۳۹۹|آموزش زبان انگلیسی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آموزش زبان انگلیسی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان آلمانی (2804)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۵:۲۹۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان آلمانی|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آموزش زبان آلمانی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان روسی (2803)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۴:۳۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان روسی|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان روسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آموزش زبان روسی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ادبیات فرانسه (2802)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۳:۳۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان فرانسه|

سوالات آزمون دکتری ادبیات فرانسه سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ادبیات فرانسه به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آموزش زبان فرانسه (2801)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۲۲:۰۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان فرانسه|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آموزش زبان فرانسه به [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن روسی

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۷:۴۴۳۰ دی, ۱۳۹۸|زبان روسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن روسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ادبیات فراﻧﺴﻪ

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۷:۱۵۳۰ دی, ۱۳۹۸|زبان فرانسه, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ادبیات فراﻧﺴﻪ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۶:۳۹۳۰ دی, ۱۳۹۸|زبان فرانسه, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی

۱۳۹۹/۳/۳ ۹:۰۴:۵۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|زبان شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی

۱۳۹۹/۳/۳ ۸:۵۷:۴۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|فرهنگ و زبان های باستانی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺗﺮﺟﻤﻪ

۱۳۹۹/۳/۳ ۸:۵۶:۵۸۳۰ دی, ۱۳۹۸|ترجمه, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺗﺮﺟﻤﻪ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]