حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ادبیات فرانسه (کد 2802)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۳۴:۴۲ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زبان فرانسه|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان فرانسه (کد 2801)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۳۴:۲۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زبان فرانسه|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]