حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ادبیات فرانسه (کد 2802)

۱۳۹۸/۹/۴ ۹:۰۴:۴۲۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زبان فرانسه|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان فرانسه (کد 2801)

۱۳۹۸/۹/۴ ۹:۰۴:۲۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زبان فرانسه|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]