دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری بیوانفورماتیک ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۴۸:۲۳۱۹ آبان, ۱۴۰۰|بیوانفورماتیک, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۴۶:۱۹۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, گرانی سنجی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - گرانی‌سنجی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۴۵:۴۰۱۹ آبان, ۱۴۰۰|الکترو مغناطیس, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - ژئوالكتريک و الکترومغناطیس سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۴۵:۱۶۱۹ آبان, ۱۴۰۰|زلزله شناسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - زلزله‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۴۴:۴۰۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, لرزه شناسی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]