دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم شناختی (2248)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۱۸:۱۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, علوم اعصاب شناختی|

سوالات آزمون دکتری علوم شناختی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم شناختی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 بیوانفورماتیک (2246)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۱۵:۱۲۲ مهر, ۱۳۹۹|بیوانفورماتیک, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 بیوانفورماتیک به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم کامپیوتر (2247)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۱۷:۲۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, علوم کامپیوتر|

سوالات آزمون دکتری علوم کامپیوتر سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم کامپیوتر به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ریززیست فناوری (2245)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۲۰:۲۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, ریززیست فناوری|

سوالات آزمون دکتری ریززیست فناوری سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ریززیست فناوری به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک – گرانی ‌سنجی (2243)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۲۳:۴۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, گرانی سنجی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - گرانی ‌سنجی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ژئوفیزیک - گرانی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک (2241)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۲۴:۱۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زلزله شناسی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ژئوفیزیک به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ژئوفیزیک – لرزه‌ شناسی (2240)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۲۴:۳۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, لرزه شناسی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - لرزه‌ شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ژئوفیزیک - لرزه‌ [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فیزیک (2238)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۲۵:۳۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فیزیک (غیر از فوتونیک)|

سوالات آزمون دکتری فیزیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فیزیک به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 نانوفیزیک (2237)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۳۰:۳۶۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, نانو فیزیک|

سوالات آزمون دکتری نانوفیزیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 نانوفیزیک به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فیزیک دریا (2235)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۳۶:۳۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, علوم دریایی و اقیانوسی فیزیک دریا|

سوالات آزمون دکتری فیزیک دریا سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فیزیک دریا به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی زیست‌ محیطی (2206)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۳۹:۲۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زیست محیطی|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی زیست‌ محیطی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی زیست‌ [...]