دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم شناختی کد 2248

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۲۳:۲۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, علوم اعصاب شناختی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم شناختی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) علوم شناختی – مدل‌سازی شناختی 2) علوم شناختی – زبان‌شناسی 3) علوم شناختی – علوم اعصاب‌شناختی: مغز و شناخت رایانش و هوش مصنوعی 4) علوم شناختی – روان‌شناسی: روان‌شناسی شناختی شناخت اجتماع عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم شناختی در آزمون [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم کامپیوتر کد 2247

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۲۲:۵۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, علوم کامپیوتر|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم کامپیوتر جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: - علوم کامپیوتر (کلیه گرایش‌ها) عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم کامپیوتر در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان گسسته، منطق) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوانفورماتیک کد 2246

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوانفورماتیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوانفورماتیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوانفورماتیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، آمار و احتمال، ساختمان داده و الگوریتم، ریاضیات گسسته) (با ضریب 4) 2- [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) کد 2245

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۰۶:۳۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ریززیست فناوری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ریززیست‌فناوری (نانوبیوتکنولوژی) برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوفیزیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری)، بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 نانوشیمی کد 2244

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۲۲:۱۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, نانو شیمی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته نانوشیمی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) نانوشیمی نظری 2) نانوپلیمر 3) نانومواد معدنی 4) نانوسوپرا مولکول عناوین دروس امتحانی مجموعه نانوشیمی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی کد 2243

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۲۱:۴۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, گرانی سنجی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - گرانی‌سنجی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل (فیلترهای دیجیتال، گرانی‌سنجی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – الکترومغناطیس کد 2242

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۲۰:۲۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|الکترو مغناطیس, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - الکترومغناطیس برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - الکترومغناطیس در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل ( فیلترهای دیجیتال، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی کد 2241

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۱۹:۴۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زلزله شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - زلزله‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - زلزله‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل (فیلترهای دیجیتال، لرزه زمین [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی کد 2240

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۱۴:۱۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, لرزه شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل (فیلترهای دیجیتال، لرزه‌ [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فوتونیک کد 2239

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۵:۵۵:۵۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فوتونیک|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فوتونیک جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) فوتونیک 2) مهندسی پلاسما عناوین دروس امتحانی مجموعه فوتونیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی [...]