دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری بیوانفورماتیک ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱:۰۸:۰۰۱۹ آبان, ۱۴۰۰|بیوانفورماتیک, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون دکتری 1401 [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ریززیست فناوری ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱:۰۷:۵۷۱۹ آبان, ۱۴۰۰|ریززیست فناوری, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری ریززیست فناوری سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون دکتری [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱:۰۷:۵۵۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, گرانی سنجی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - گرانی‌سنجی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱:۰۷:۵۷۱۹ آبان, ۱۴۰۰|الکترو مغناطیس, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - ژئوالكتريک و الکترومغناطیس سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱:۰۷:۵۷۱۹ آبان, ۱۴۰۰|زلزله شناسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - زلزله‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۵۹:۵۵۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, لرزه شناسی|

سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]