سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی (کد 2227)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۸:۴۵:۱۶ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|بیوشیمی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته بیوشیمی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری بیوشیمی - مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک (کد 2210)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۳:۳۸:۵۳ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|تکتونیک, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته زمین شناسی تکتونیک جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک - مجموعه دروس [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زمین شناسی آب‌های زیرزمینی (کد 2204)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۳:۳۴:۵۴ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|آب شناسی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته زمین شناسی آب‌های زیرزمینی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری زمین شناسی آب‌های [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ زلزله شناسی (کد 2241)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۲۵:۲۲ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|زلزله شناسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ زلزله شناسی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زلزله شناسی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ لرزه شناسی (کد 2240)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۲۵:۰۸ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, لرزه شناسی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ لرزه شناسی لازم است با توجه به سرفصل‌ های کنکور دکتری رشته لرزه شناسی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ (کد 2242)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۲۴:۲۶ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|الکترو مغناطیس, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ژﺋﻮالکترﻳﻚ ـ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ ﮔﺮاﻧﻲﺳﻨﺠﻲ (کد 2243)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۰۶:۲۵ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, گرانی سنجی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ـ ﮔﺮاﻧﻲﺳﻨﺠﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﮔﺮاﻧﻲﺳﻨﺠﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ـ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ (کد 2244)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۰۵:۴۷ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, نانو شیمی|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ـ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ـ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ (بدون گرایش) 2) ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮی 3) ﻧﺎﻧﻮﭘﻠﻴﻤﺮ 4) ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 5) ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻮﭘﺮا ﻣﻮﻟﻜﻮل داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ (کد 2246)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۰۴:۳۹ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|بیوانفورماتیک, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (کد 2248)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۰۴:۲۶ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, علوم اعصاب شناختی|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 ، در رشته ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (بدون گرایش) 2) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ (بدون گرایش) 3) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (گرایش ﻣﻐﺰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ) 4) ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﻲ [...]