حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آمار (کد 2232)

۱۴۰۱/۲/۳ ۷:۱۷:۴۴۱ مهر, ۱۳۹۷|آمار, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آمار بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را [...]