حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی (کد 2234)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۷:۰۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, ریاضی کاربردی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ریاضی محض (کد 2233)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۶:۵۱ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, ریاضی محض|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]