مصاحبه دکتری زمین‌شناسی تکتونیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۱۸:۱۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|تکتونیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین ‌شناسی تکتونیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری زمین‌شناسی اقتصادی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۵۳:۵۵ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|زمین شناسی اقتصادی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین‌ شناسی اقتصادی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری زمین‌شناسی پترولوژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۵۳:۴۲ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, پترولوژی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین ‌شناسی پترولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۴۳:۰۵ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|زیست محیطی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین ‌شناسی زیست ‌محیطی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری زمین‌شناسی مهندسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۲۴:۵۳ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|زمین شناسی مهندسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین ‌شناسی مهندسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۲۴:۳۱ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|آب شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین شناسی - آب‌ های زیرزمینی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری سنگ‌شناسی رسوبی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۲۳:۵۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|رسوب شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته سنگ‌ شناسی رسوبی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری زمین‌شناسی نفت (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۱۳:۲۹ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|زمین شناسی نفت, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زمین ‌شناسی نفت به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۰:۱۱:۴۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, چینه و فسیل شناسی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فسیل ‌شناسی و چینه ‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی تکتونیک کد 2210

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۴۷:۴۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تکتونیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی تکتونیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی تکتونیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی ساختاری) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته، ژئوتکتونیک) (با ضریب 4) 2- استعداد [...]