دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی تکتونیک کد 2210

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۲:۱۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تکتونیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی تکتونیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی تکتونیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی ساختاری) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته، ژئوتکتونیک) (با ضریب 4) 2- استعداد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی اقتصادی کد 2209

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۱:۴۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زمین شناسی اقتصادی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی اقتصادی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی اقتصادی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین شناسی ایران، زمین شناسی اقتصادی) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی(، اکتشافات زمین شیمیایی) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی پترولوژی کد 2208

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۱:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, پترولوژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی پترولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی پترولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین شناسی ایران، سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی – زیست‌محیطی کد 2206

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۱:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زیست محیطی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی - زیست‌محیطی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی - زیست‌محیطی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی مهندسی کد 2205

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زمین شناسی مهندسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی مهندسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی مهندسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاک و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی ‌- آب‌های زیرزمینی کد 2204

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۰:۴۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آب شناسی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی ‌- آب‌های زیرزمینی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی ‌- آب‌های زیرزمینی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین شناسی ایران – آب زمین شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی کد 2203

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۰:۳۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, رسوب شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی - سنگ‌شناسی رسوبی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی - سنگ‌شناسی رسوبی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی نفت کد 2202

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۰:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زمین شناسی نفت|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی نفت برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی نفت در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین شناسی ایران – زمین شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شناسی نفت پیشرفته – [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی کد 2201

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۱۰:۲۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, چینه و فسیل شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زمین‌شناسی - فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زمین‌شناسی - فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین شناسی ایران، دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زمین شناسی آب‌های زیرزمینی (کد 2204)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۳:۳۴:۵۴ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|آب شناسی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته زمین شناسی آب‌های زیرزمینی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری زمین شناسی آب‌های [...]