دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی تکتونیک ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۱۷:۰۵۱۹ آبان, ۱۴۰۰|تکتونیک, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی تکتونیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی اقتصادی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۱۵:۳۹۱۹ آبان, ۱۴۰۰|زمین شناسی اقتصادی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی اقتصادی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی – پترولوژی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۱۴:۳۵۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, پترولوژی|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی پترولوژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۱۳:۱۳۱۹ آبان, ۱۴۰۰|زیست محیطی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۱۱:۰۴۱۹ آبان, ۱۴۰۰|زمین شناسی مهندسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۱۰:۲۹۱۹ آبان, ۱۴۰۰|آب شناسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۰۹:۵۴۱۹ آبان, ۱۴۰۰|رسوب شناسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی نفت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۰۹:۲۲۱۹ آبان, ۱۴۰۰|زمین شناسی نفت, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی نفت سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶:۰۷:۳۰۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, چینه و فسیل شناسی|

سوالات آزمون دکتری زمین‌شناسی - فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]