سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زمین شناسی آب‌های زیرزمینی (کد 2204)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۳:۳۴:۵۴ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|آب شناسی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته زمین شناسی آب‌های زیرزمینی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری زمین شناسی آب‌های [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک (کد 2210)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۳:۳۸:۵۳ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|تکتونیک, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته زمین شناسی تکتونیک جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک - مجموعه دروس [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ (کد 2210)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۰۰:۵۸:۴۳ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|تکتونیک, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.  پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی ﭘﺘﺮوﻟﻮژی (کد 2208)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۲:۵۸ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, پترولوژی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی ﭘﺘﺮوﻟﻮژی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﭘﺘﺮوﻟﻮژی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.   پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی (کد 2209)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۴:۰۲ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|زمین شناسی اقتصادی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.  پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی زیست محیطی (کد 2206)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۴:۲۲ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|زیست محیطی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی زیست محیطی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زمین شناسی زیست محیطی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ (کد 2204)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۵:۳۲ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|آب شناسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی آب‌ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آب‌ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ (کد 2205)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۶:۴۵ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|زمین شناسی مهندسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زمین شناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رﺳﻮﺑﻲ (کد 2203)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۷:۱۳ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|رسوب شناسی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی سنگ شناسی رﺳﻮﺑﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته رﺳﻮب‌ﺷﻨﺎﺳﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی ﻧﻔﺖ (کد 2202)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۶:۴۸:۰۱ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|زمین شناسی نفت, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زمین شناسی ﻧﻔﺖ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زمین شناسی ﻧﻔﺖ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]