دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی زیست‌ محیطی (2206)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۳۹:۲۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زیست محیطی|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی زیست‌ محیطی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی زیست‌ [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی تکتونیک (2210)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۳۹:۵۸۲ مهر, ۱۳۹۹|تکتونیک, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی تکتونیک به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی اقتصادی (2209)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۴۲:۰۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زمین شناسی اقتصادی|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی اقتصادی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی پترولوژی (2208)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۴۴:۱۳۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, پترولوژی|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی پترولوژی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی مهندسی (2205)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۵۲:۰۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زمین شناسی مهندسی|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی مهندسی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی آب ‌های زیرزمینی (2204)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۵۶:۱۳۲ مهر, ۱۳۹۹|آب شناسی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی آب ‌های زیرزمینی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی سنگ ‌شناسی رسوبی (2203)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۵۷:۴۴۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, رسوب شناسی|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی سنگ ‌شناسی رسوبی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زمین شناسی نفت (2202)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۵۹:۱۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زمین شناسی نفت|

سوالات آزمون دکتری زمین شناسی نفت سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زمین شناسی نفت به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فسیل ‌شناسی و چینه ‌شناسی (2201)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۰۰:۰۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, چینه و فسیل شناسی|

سوالات آزمون دکتری فسیل ‌شناسی و چینه ‌شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فسیل ‌شناسی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی آب ﻫﺎی زﻳﺮزمینی

۱۳۹۹/۳/۱ ۸:۰۶:۰۸۲۴ دی, ۱۳۹۸|آب شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی آب ﻫﺎی زﻳﺮزمینی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنگ شناسی رﺳﻮبی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۲۶:۵۷۲۴ دی, ۱۳۹۸|رسوب شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنگ شناسی رﺳﻮبی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﻧﻔﺖ

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۲۳:۱۳۲۴ دی, ۱۳۹۸|زمین شناسی نفت, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﻧﻔﺖ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فسیل شناسی و چینه شناسی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۲۲:۰۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|چینه و فسیل شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فسیل شناسی و چینه شناسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۱۵:۴۴۲۴ دی, ۱۳۹۸|زمین شناسی مهندسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از