///مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۳۳:۱۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|سلولی و تکوینی جانوری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زیست ‌شناسی جانوری - سلولی و تکوینی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری [...]

مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۳-۲ ۰۱:۰۱:۲۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|بیوسیستماتیک جانوری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زیست ‌شناسی جانوری - بیوسیستماتیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۳۱:۱۰ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|فیزیولوژی جانوری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زیست‌ شناسی جانوری - فیزیولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی کد 2225

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۱:۴۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سلولی و تکوینی جانوری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌شناسی جانوری - سلولی و تکوینی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌شناسی جانوری - سلولی و تکوینی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (جانورشناسی – جنین‌شناسی و بافت‌شناسی – زیست‌شناسی سلولی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک کد 2224

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۱:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوسیستماتیک جانوری, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌شناسی جانوری - بیوسیستماتیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌شناسی جانوری - بیوسیستماتیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (جانورشناسی، جنین‌شناسی و بافت‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی کد 2223

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فیزیولوژی جانوری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌شناسی جانوری - فیزیولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌شناسی جانوری - فیزیولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوری – بیوشیمی – زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی (کد 2225)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۵۲:۳۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سلولی و تکوینی جانوری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری - سلولی و تکوینی) است. علاوه بر این، رتبه [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک (کد 2224)

۱۳۹۸-۱-۱۹ ۰۰:۳۰:۴۷ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیوسیستماتیک جانوری, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری - بیوسیستماتیک) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی (کد 2223)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۵۹:۲۶ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فیزیولوژی جانوری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری - فیزیولوژی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زیست شناسی ﺟﺎﻧﻮری ـ ﺳﻠﻮلی و ﺗﻜﻮینی (کد 2225)

۱۳۹۸-۴-۱۵ ۱۹:۳۵:۱۸ +۰۴:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|سلولی و تکوینی جانوری, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی ﺟﺎﻧﻮری ـ ﺳﻠﻮلی و ﺗﻜﻮینی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زیست شناسی ﺟﺎﻧﻮری ـ ﺳﻠﻮلی و ﺗﻜﻮینی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش [...]