///مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی (کد 2225)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۵۲:۳۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سلولی و تکوینی جانوری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک (کد 2224)

۱۳۹۸-۱-۱۹ ۰۰:۳۰:۴۷ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیوسیستماتیک جانوری, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی (کد 2223)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۵۹:۲۶ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فیزیولوژی جانوری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]