حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک (کد 2224)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۵:۰۳ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیوسیستماتیک جانوری, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]