///مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌فناوری میکروبی کد 2231

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۵:۲۲:۱۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌فناوری میکروبی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌فناوری میکروبی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده‌های تخمیر، مهندسی پروتئین، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوفیزیک کد 2230

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۹:۳۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوفیزیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوفیزیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوفیزیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی)، بیوترمودینامیک) (با ضریب [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 میکروبیولوژی کد 2229

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۷:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, میکروبیولوژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته میکروبیولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه میکروبیولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها، اکولوژی میکروارگانیسم‌ها، ژنتیک پروکاریوت‌ها، ویروس‌شناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژنتیک مولکولی کد 2228

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۵:۵۶:۰۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ژنتیک|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژنتیک مولکولی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژنتیک مولکولی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوشیمی کد 2227

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۶:۱۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوشیمی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوشیمی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوشیمی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکرومولکول‌های زیستی، آنزیم‌شناسی، متابولیسم و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌شناسی سلولی و مولکولی کد 2226

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۵:۲۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی (کد 2227)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۸:۴۵:۱۶ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|بیوشیمی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته بیوشیمی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری بیوشیمی - مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ (کد 2231)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۲:۰۴:۱۰ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ (کد 2230)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۲:۰۴:۴۴ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|بیوفیزیک, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی (کد 2229)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۱:۲۲:۲۳ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, میکروبیولوژی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به [...]