صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری/گروه علوم پايه/مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زیست فناوری میکروبی (2231)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۴۴:۳۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی|

سوالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زیست فناوری میکروبی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 میکروبیولوژی (2229)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۴۶:۰۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, میکروبیولوژی|

سوالات آزمون دکتری میکروبیولوژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 میکروبیولوژی به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ژنتیک مولکولی (2228)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۴۶:۴۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, ژنتیک|

سوالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ژنتیک مولکولی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زیست ‌شناسی سلولی و مولکولی (2226)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۰:۱۳:۱۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی|

سوالات آزمون دکتری زیست ‌شناسی سلولی و مولکولی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زیست ‌شناسی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۴۳:۲۳۲۴ دی, ۱۳۹۸|زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوفیزیک

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۹:۵۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|بیوفیزیک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوفیزیک سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری میکروبیولوژی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۹:۱۰۲۴ دی, ۱۳۹۸|میکروبیولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری میکروبیولوژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۴:۲۹۲۴ دی, ۱۳۹۸|ژنتیک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوشیمی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۳:۱۴۲۴ دی, ۱۳۹۸|بیوشیمی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوشیمی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست شناسی ﺳﻠﻮلی و ﻣﻮﻟﻜﻮلی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۱:۴۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست شناسی ﺳﻠﻮلی و ﻣﻮﻟﻜﻮلی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]