///مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی

مصاحبه دکتری بیوفیزیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۴۰:۲۳ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|بیوفیزیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بیوفیزیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری میکروبیولوژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۳۸:۵۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, میکروبیولوژی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته میکروبیولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۳۳:۴۱ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زیست ‌شناسی سلولی و مولکولی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌فناوری میکروبی کد 2231

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۷:۳۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌فناوری میکروبی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌فناوری میکروبی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده‌های تخمیر، مهندسی پروتئین، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوفیزیک کد 2230

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوفیزیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوفیزیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوفیزیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی)، بیوترمودینامیک) (با ضریب [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 میکروبیولوژی کد 2229

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۶:۲۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, میکروبیولوژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته میکروبیولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه میکروبیولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها، اکولوژی میکروارگانیسم‌ها، ژنتیک پروکاریوت‌ها، ویروس‌شناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژنتیک مولکولی کد 2228

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۵:۵۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ژنتیک|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژنتیک مولکولی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژنتیک مولکولی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوشیمی کد 2227

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۵:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوشیمی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوشیمی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوشیمی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکرومولکول‌های زیستی، آنزیم‌شناسی، متابولیسم و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌شناسی سلولی و مولکولی کد 2226

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۰۲:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌فناوری میکروبی (کد 2231)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۴۱:۱۶ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری زیست‌فناوری میکروبی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی [...]