///مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌فناوری میکروبی (کد 2231)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۶:۱۷ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]