صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری/گروه علوم پايه/مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۴۳:۲۳۲۴ دی, ۱۳۹۸|زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوفیزیک

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۹:۵۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|بیوفیزیک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوفیزیک سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری میکروبیولوژی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۹:۱۰۲۴ دی, ۱۳۹۸|میکروبیولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری میکروبیولوژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۴:۲۹۲۴ دی, ۱۳۹۸|ژنتیک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوشیمی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۳:۱۴۲۴ دی, ۱۳۹۸|بیوشیمی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیوشیمی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست شناسی ﺳﻠﻮلی و ﻣﻮﻟﻜﻮلی

۱۳۹۹/۳/۳ ۵:۳۱:۴۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زیست شناسی ﺳﻠﻮلی و ﻣﻮﻟﻜﻮلی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری زیست‌فناوری میکروبی

۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳:۳۷:۴۷۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری زیست‌فناوری میکروبی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

۱۳۹۹/۱/۲۸ ۱۳:۳۷:۱۴۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]