حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیوفیزیک (کد 2230)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۶:۰۹ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیوفیزیک, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]