حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر (کد 2247)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۲:۵۱:۴۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, علوم کامپیوتر|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]