حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فوتونیک (کد 2239)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۸:۱۴ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فوتونیک|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک (کد 2238)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۸:۱۲ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فیزیک (غیر از فوتونیک)|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]