مصاحبه دکتری فیتوشیمی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۲۶:۱۴ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|فیتوشیمی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فیتوشیمی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری شیمی پلیمر (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۲۱:۳۳ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, پلیمر|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی پلیمر به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری شیمی کاربردی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۲۱:۰۸ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|شیمی کاربردی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی کاربردی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری شیمی معدنی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۲۰:۵۹ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|شیمی معدنی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی معدنی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری شیمی تجزیه (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۲۰:۴۸ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|شیمی تجزیه, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری شیمی فیزیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۱۸:۳۵ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|شیمی فیزیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی فیزیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری شیمی آلی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۱۹:۵۱ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|شیمی آلی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی آلی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فیتوشیمی کد 2218

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۵۲:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فیتوشیمی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فیتوشیمی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فیتوشیمی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیبات طبیعی، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی) (با ضریب 4) 2- استعداد تحصیلی (با [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 شیمی پلیمر کد 2216

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۵۱:۴۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, پلیمر|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته شیمی پلیمر برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه شیمی پلیمر در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک پلیمرها، شناسایی و تکنولوژی پلیمر، شیمی و سینتیک پلیمر شدن) (با ضریب 4) [...]

دیدگاه‌ها برای دانلود سوالات آزمون دکتری 98 شیمی پلیمر کد 2216 بسته هستند

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 شیمی کاربردی کد 2215

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۵۱:۳۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, شیمی کاربردی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته شیمی کاربردی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه شیمی کاربردی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (کنترل دستگاه‌ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت، واکنش‌گاه‌های شیمیایی، شیمی تجزیه پیشرفته) (با ضریب [...]