حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی (کد 2212)

۱۴۰۱/۱/۳۱ ۹:۳۸:۰۲۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, شیمی آلی|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه [...]