مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۷:۲۲ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, گرانی سنجی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته گرانی ‌سنجی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۶:۵۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|الکترو مغناطیس, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته الکترومغناطیس به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۶:۴۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|زلزله شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زلزله‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۴۸:۲۲ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|لرزه شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته لرزه‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی کد 2243

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۱۶:۰۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, گرانی سنجی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - گرانی‌سنجی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل (فیلترهای دیجیتال، گرانی‌سنجی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – الکترومغناطیس کد 2242

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۱۵:۴۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|الکترو مغناطیس, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - الکترومغناطیس برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - الکترومغناطیس در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل ( فیلترهای دیجیتال، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی کد 2241

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۱۵:۲۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, زلزله شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - زلزله‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - زلزله‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل (فیلترهای دیجیتال، لرزه زمین [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی کد 2240

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۵:۱۳:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, لرزه شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژئوفیزیک - لرزه‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی (عمومی)) و کارشناسی ارشد شامل (فیلترهای دیجیتال، لرزه‌ [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (کد 2243)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۰۰:۱۹ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, گرانی سنجی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری ژئوفیزیک - گرانی‌سنجی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس (کد 2242)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۲۳:۲۴:۵۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|الکترو مغناطیس, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری ژئوفیزیک - الکترومغناطیس) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته [...]