حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی (کد 2240)

۱۳۹۸-۹-۱۰ ۱۹:۱۱:۵۳ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, لرزه شناسی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]