حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (کد 2243)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۸:۵۵ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, گرانی سنجی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]