دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۲:۵۴۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مهندسی سیستم های انرژی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۱:۳۰۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, شیمی نساجی و علوم الیاف|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۰:۵۹۲۲ آبان, ۱۴۰۰|تکنولوژی نساجی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۰:۳۴۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, گداخت|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - گداخت سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۰:۰۹۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, پرتوپزشکی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - پرتوپزشکی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۴۹:۳۲۲۲ آبان, ۱۴۰۰|راکتور, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - راکتور سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۴۹:۰۳۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, کاربرد پرتوها|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - کاربرد پرتوها سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری فناوری نانو – نانوالکترونیک ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۴۸:۴۱۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, نانو الکترونیک|

سوالات آزمون دکتری فناوری نانو - نانوالکترونیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۴۷:۳۳۲۲ آبان, ۱۴۰۰|بیوتکنولوژی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]