نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – فرآوری مواد معدنی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۲۵:۰۲۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, فرآوری مواد معدنی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری معدن - فرآوری مواد معدنی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – استخراج مواد معدنی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۲۷:۲۴۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|استخراج, انتخاب رشته دکتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری معدن - استخراج مواد معدنی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۱۳:۳۹۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, دینامیک پرواز و کنترل|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – جلوبرندگی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۱۱:۲۲۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, جلوبرندگی (پیشرانش)|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - جلوبرندگی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – آیرودینامیک

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۵۹:۵۶۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|آئرودینامیک, انتخاب رشته دکتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - آیرودینامیک لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – تبدیل انرژی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۵۱:۰۶۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - تبدیل انرژی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۱۲:۲۰۳۰ دی, ۱۳۹۸|کاربرد پرتوها, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻧﺎﻧﻮاﻟﻜﺘﺮونیک

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۱۱:۰۶۳۰ دی, ۱۳۹۸|نانو الکترونیک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری نانوالکترونیک سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی

۱۳۹۹/۳/۳ ۹:۲۶:۴۵۳۰ دی, ۱۳۹۸|مهندسی سیستم های انرژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی

۱۳۹۹/۳/۳ ۹:۲۵:۳۷۳۰ دی, ۱۳۹۸|تبدیل انرژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مكانيک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

۱۳۹۹/۳/۳ ۹:۲۴:۴۴۳۰ دی, ۱۳۹۸|تکنولوژی نساجی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط