دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی سیستم‌های انرژی کد 2372

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۹:۵۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مهندسی سیستم های انرژی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی سیستم‌های انرژی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مدل‌سازی انرژی 2) فناوری‌های انرژی 3) انرژی و محیط زیست عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی سیستم‌های انرژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 شیمی نساجی و علوم الیاف کد 2371

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۷:۵۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, شیمی نساجی و علوم الیاف|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (رنگرزی – فیزیک الیاف) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هسته‌ای – گداخت کد 2369

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۷:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, گداخت|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هسته‌ای – گداخت در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی ارشد شامل (ریاضیات مهندسی، گداخت) (با [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی کد 2367

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۷:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, پرتوپزشکی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی ارشد شامل (رادیوایزوتوپ‌ها و کاربرد آنها، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هسته‌ای – راکتور کد 2366

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۶:۵۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, راکتور|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) راکتور 2) چرخه سوخت عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هسته‌ای – راکتور در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها کد 2365

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۶:۴۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, کاربرد پرتوها|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (حفاظت در برابر اشعه) و کارشناسی ارشد شامل (ریاضیات مهندسی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 نانوالکترونیک کد 2364

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۶:۲۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, نانو الکترونیک|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فناوری نانو - نانوالکترونیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فناوری نانو - نانوالکترونیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱و ۲)، ریاضی فیزیک (۱و ۲)، فیزیک [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 نانومواد کد 2363

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۶:۱۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, نانو مواد|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فناوری نانو - نانومواد برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه فناوری نانو - نانومواد در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱و ۲)، ریاضی فیزیک (۱و ۲)، فیزیک [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی کد 2362

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۵:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیوتکنولوژی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سینتیک و طراحی راکتور، ترمودینامیک) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی بیوشیمی پیشرفته [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی شیمی کد 2360

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۱۲:۳۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مهندسی شیمی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی شیمی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی شیمی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سینتیک و طراحی راکتور، ترمودینامیک) و کارشناسی ارشد شامل (پدیده‌های انتقال) (با ضریب 4) 2- استعداد [...]