دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۹:۴۲۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مهندسی سیستم های انرژی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۱۴:۰۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, شیمی نساجی و علوم الیاف|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۱۴:۲۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|تکنولوژی نساجی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۲۲:۰۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, پرتوپزشکی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - پرتوپزشکی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱:۰۸:۵۲۲۲ آبان, ۱۴۰۰|راکتور, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - راکتور سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۴۷:۰۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, کاربرد پرتوها|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - کاربرد پرتوها سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری فناوری نانو – نانوالکترونیک ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۴۷:۱۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, نانو الکترونیک|

سوالات آزمون دکتری فناوری نانو - نانوالکترونیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]